PL EN


2017 | 9(45) | 4 | 57-69
Article title

„Zanim adopcja zapuka do drzwi” – narracje pracowników wspierających dziecko w okresie oczekiwania

Title variants
EN
„Before Adoption Knocks at the Door” − the Narration of the People Supporting a Child in Expectancy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia etap bezpośrednio poprzedzający adopcję. W świetle wywiadów z pracownikami wspomagającymi ten proces ukazano trzy aspekty: postrzeganie dziecka, przygotowanie go do przysposobienia oraz fazę rozstania się dziecka z rodziną zastępczą jako moment szczególny. Okres poprzedzający adopcję może być czasem pomocy dziecku w przygotowaniach do spotkania z nowymi rodzicami, a także radenia sobie z ogromem towarzyszących temu przemieszczeniu uczuć. Bardzo wiele zależy od osób zajmujących się dzieckiem w instytucjach pośredniczących, sporo od osób pracujących z kandydatami na rodziców adopcyjnych, a także od samych potencjalnych nowych opiekunów. Z narracji wynika, że to jest czas trudny nie tylko dla dziecka, ale również dla podmiotów z nim obcujących.
EN
The paper discusses the phase immediately preceding adoption. In the light of the interviews with the people supporting this process, 3 of its aspects have been presented: perception of a child, preparation of the child to adoption and a phase of separation of the child with a foster family as a special moment in its life. The time preceding adoption can sometimes be helpful for a child to prepare for meeting its new parents and dealing with the vastness of feelings' alternation accompanying it. A great resposibility lays on the people taking care of the child in the intermediate institutions, the people working with the future parents and as well on the potential new caretakers. The narration provides a proof that this is a very diffucult time not only for the child, but also for all the people taking care of it.
Year
Volume
Issue
4
Pages
57-69
Physical description
Contributors
 • Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
References
 • Błeszyński J.J., Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2003.
 • D’Andrea A., Czas oczekiwania. Jak przeżywają oczekiwanie na adopcję: dziecko, para małżeńska, profesjonaliści? Wstęp M. Andolfi, przekł. A. Michalska, Poznań: WSPiA 2013.
 • Holewińska-Łapińska E., Adopcje zagraniczne w praktyce polskich sądów, Warszawa: Oficyna Naukowa 1998.
 • Jarmołowska A., Adopcja dziecka. Psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007.
 • Kalus A., Funkcjonowanie systemu rodziny adopcyjnej, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2009.
 • Kalus A. (red.), W świecie dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2003.
 • Ładyżyński A., Społeczne i kulturowe aspekty adopcji w Polsce, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009.
 • Malek-Yonan V., en-Brie S., Od porzucenia…do adopcji, bądź ze mną, w: J. Falk, M. Dawid, M. Lincze, V. Malek-Yonan, Relacja dorosły − dziecko w opiece zastępczej, przekł. A. Rączka, Z. Szymanowska, A. Sikorska, Warszawa: Dom Małych Dzieci im. ks. G.P. Baudouina, Wydawnictwo Akademickie „Żak” 1999, s. 93-120.
 • Milewska E., Kim są rodzice adopcyjni?, Warszawa: CMPPP 2003.
 • Ostrowska K. i Milewska E. (red.), Adopcja: teoria i praktyka. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 1999.
 • Pawłowska R., Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze a kompensacja sieroctwa, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1993.
 • Skwarek B., Polski dzieci w systemie adopcyjnym rodzin zagranicznych, Legnica: Wydawnictwo PWSZ im. Witelona w Legnicy 2016.
 • Skwarek B., Wpływ adopcji dziecka na jakość związku małżeńskiego, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2006.
 • Stelmachowski A., Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1957.
 • Wagner I., Reakcje instytucjonalne wobec sieroctwa społecznego i adopcji, Częstochowa: Wydawnictwo WSP 1995/1996.
 • Wagner I., Sieroctwo społeczne − przyczyny, następstwa, formy kompensacji. Studium teoretyczno-badawcze, Częstochowa: Wydawnictwo WSP 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-734b0021-9dfe-4bdd-aad1-1483f20cb0de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.