PL EN


2017 | 14 | 267-278
Article title

DIDACTIC, EDUCATIONAL AND SOCIAL DIMENSION OF VERBAL COMMUNICATION IN EDUCATIONAL THEORY AND PRACTICE OF CONTEMPORARY SCHOOLS

Content
Title variants
PL
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE I SPOŁECZNE WYMIARY KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ W TEORII I PRAKTYCE EDUKACYJNEJ WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Verbal communication is the basis of each school system. Both teaching and learning, understood as processes, are characterized by ongoing exchange of information. In his paper the author draws attention to the influence of communication processes on several areas of pedagogical activity, particularly on the didactic, educational and social area. The question raised and solutions suggested in the article are aimed at encouraging the reader to undertake further analysis over the role and meaning of verbal communication in educational practice executed by contemporary schools.
PL
Komunikacja językowa stanowi podstawę każdego systemu szkolnictwa. Zarówno nauczanie, jak i uczenie się, rozumiane jako procesy, charakteryzuje bowiem nieustanna wymiana informacji. W artykule autor zwraca uwagę na oddziaływanie procesów komunikacyjnych w wielu wymiarach pedagogicznego działania, w szczególności zaś w wymiarze dydaktycznym, wychowawczym oraz społecznym. Podjęta problematyka oraz proponowane w artykule rozwiązania mają za zadanie zachęcić czytelnika do głębszego namysłu nad rolą i znaczeniem komunikacji językowej w praktyce edukacyjnej, jaką realizuje współczesna szkoła.
Year
Issue
14
Pages
267-278
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
  • Covey, R.S. (2012). The Synergistic Communication. In J. Stewart (ed.), Bridges Not Walls: a Book About Interpersonal Communication. Columbus.
  • Jakobson, R. (1989). W poszukiwaniu istoty języka. Warsaw.
  • Meighan, R. (2002). A Sociology of Education. London.
  • Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna. Warsaw.
  • Retter, H. (2002). Studienbuch Pädagogische Kommunikation. Bad Heilbrunn.
  • Stróżyński, K. (2003). Jakość szkoły praktycznie. Warsaw.
  • Stróżyński, K. (2004). Ocenianie szkolne. In T. Pilch (ed.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom III. Warsaw.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-734d8baf-e622-4450-96f9-f7d578ff7a64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.