PL EN


2015 | 1/2015 (50), t.1 | 13-28
Article title

Punkt rozdzielenia jako determinanta więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
The decoupling point as the determinant of companies’ interorganizational relations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobu kształtowania się więzi międzyorganizacyjnych w odniesieniu do współczesnych przedsiębiorstw. Sformułowano tezę, że ich charakterystyka zależy od lokalizacji przedsiębiorstwa względem punktu rozdzielenia w łańcuchu dostaw. Powyżej punktu rozdzielenia więzi międzyorganizacyjne zależą od działań kooperanta czynnego, a poniżej od działań kooperanta biernego. Powyżej punktu rozdzielenia obowiązuje strategia lean, czyli dążenie do maksymalnego wykorzystania efektu doświadczenia i przede wszystkim minimalizacja całkowitych kosztów działalności gospodarczej. Poniżej punktu rozdzielenia obowiązuje strategia agile, czyli zwinne zarządzanie maksymalizujące funkcję użyteczności konsumenta, niekoniecznie z nastawieniem na bezwzględną minimalizację kosztów działalności, przeciwnie – zachowania sprytne czasem naruszają klasyczne zasady zarządzania przedsiębiorstwem.
EN
The aim of this article is to demonstrate the way of shaping inter-organizational relations in modern enterprises. A thesis has been formulated that their characteristics depends on the location of the company in reference to the decoupling point in the supply chain. Above the decoupling point the inter-organizational relations depend on the activities of the active cooperator, and below the point on the activities of the passive cooperator. Above the decoupling point the lean strategy applies, that is, the company strive to maximize the effect of experience, and most of all to minimize the total cost of business. Below the decoupling point the companies apply the agile strategy, that is maximizing the consumer’s utility function, in this case a focus on absolute minimization of operating costs is not necessity, on the contrary - sometimes the business agility violates the classic principles of business management.
Year
Pages
13-28
Physical description
Dates
published
2015-01-20
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Addis, M. i Holbrook, M. (2001). On the Conceptual Link between Mass Customization and Experiential Consumption: An Explosion of Subjectivity. Journal of Consumer Behaviour, 1 (1).
 • Attaran, M. i Attaran, S. (2007) Collaborative Supply Chain Management. The Most Promising Practice for Building Efficient and Sustainable Supply Chains. Business Process Management Journal, 13 (3).
 • Banaszyk, P. (1990) Organizacja i zarządzanie – dziedzina nauki czy sztuki? Nauki o organizacji i zarządzaniu w systemie nauk społecznych i ich rola w praktyce. Zeszyt Naukowy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, (185).
 • Berkman, R. (2013). CMOs Using Social Data to Flex Their Muscle. MIT Sloan Management Review, (April). Pozyskano z: http://sloanreview.mit.edu/article/cmos-usingsocial-data-to-flex-their-muscle/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_ campaign=sm-direct (9.04.2013).
 • Bingham, C., Eisenhardt, K. i Furr, N. (2011). Which Strategy When? MIT Sloan Management Review, (Fall).
 • D’Aveni, R.A. i Piłat, K. (2012). Trend: utowarowienie cichy zabójca zysków. Pozyskano z: http://www.hbrp.pl/news.phpid=390&PHPSESSID=e9c25162f1ffacff27d2227c8d8773f3 (4.01.2014). Ekonomia bez tajemnic. Część I. (2003). Warszawa: WSiP.
 • Fogarty, D.W., Blackstone, J.H. i Hoffman, T.R. (1991). Production & Inventory Management. Cincinnati: South-Western Publishing.
 • Fraser, H. (2009). Design Business: New Model for Success. Design Management Review, (June).
 • Gerrald, B.J. (2002). The Economics of Rationality. New York: Routlege.
 • Greenberg, P. (2009). Time to Put a Stake in the Ground on Social CRM. Pozyskano z: http://the56group.typepad.com/pgreenblog/2009/07/time-to-put-a-stake-in-the-groundon-social-crm.html (2.04.2013).
 • Halldorsson, A., Kotzab, H., Mikkola, J. i Skjot-Larsen, T. (2007). Complementary Theories to Supply Chain Management. Supply Chain Management: An International Journal, 12 (4).
 • Hamel, G. i Prahalad, C. (1999). Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości. Warszawa: Business Press.
 • Krupski, R. (2008) Okazje jako przedmiot badań w zakresie zarządzania strategicznego. Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (20).
 • Lachiewicz, S. i Matejuk, M. (2010). Współczesne koncepcje zarządzanie produkcją, jakością i logistyką. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Massie, J.L. (1967) Methodes actuelles de direction des entreprise. Paris: Les Editions d’Organisation.
 • Mather, H. (1998) How to Profitably Delight Your Customers. Abington: Woodhead Publishing.
 • McGrath, R.G. (2013), The End of Competitive Advantage. Boston: Harvard Business Review Press.
 • McGrath, R.G. i MacMillan, I.C. (2009). Discovery-driven Growth: A Breakthrough Process to Reduce Risk and Seize Opportunity. Boston: Harvard Business Press.
 • Meyer, C. i Schwanger, A. (2007) Understanding Customer Experience. Harvard Business Review, (February).
 • Nagel, R.N. (1992). 21st Century Manufacturing Enterprise Strategy. Report. Iacoca Institute, Bethlehem: Lehigh University.
 • Pipe, J. (1999) Mass Customization: The New Frontier in Business Competition. Boston: Harvard Business Press.
 • Powell, W.W. (1990). Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization. Research in Organizational Behavior, 12.
 • Rietze, S.M. (2006) Case Studies of Postponement in the Supply Chain. Pozyskano z: http:// www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&sqi=2&ved=0CJUBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.dtic.mil%2Fget-tr-doc%2Fpdf%3FAD%3DADA450963&ei=7WHVUoOPC6eV7Aal2YHwDQ&usg=AFQjCNEInqUx2UEPVP9xaSEAxwIXWX0ilw&sig2=bS1lrEcdKT16mNbw-dx81Q&bvm=bv.59378-465,d.bGE&cad=rjt (14.01.2014).
 • Stern, C.W. i Deimler, M.S. (2012) The Boston Consulting Group on Strategy: Classic Concepts and New Perspectives. Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Sull, D. (2005) Strategy Is a Active Waiting. Harvard Business Review, (September). Pozyskano z: http://scholar.google.pl/scholar?cluster=17821972226700590838&hl=pl&as_sdt=1,5&as_ylo=2000&as_vis=1 (1.01.2014).
 • Thomas, L. i D’Aveni, R. (2012). The Rise of Hipercompetition from 1950 to 2002: Evidence of Increasing Structural Destabilization and Temporary Competitive Advantage. Pozyskano z: http://www2.sa.unibo.it/seminari/Papers_Bajo-Corrado/daveni.pdf, s. 9–11 (3.03.2012).
 • Trzcieliński, S. (2011) Przedsiębiorstwo zwinne. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Tsourveloudi, N.C. i Valavanis, K.P. (2002). On the Measurement of Enterprise Agility. Journal of Intelligent and Robotic Systems, 33 (3).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7355c13d-97f5-4080-b604-55fcd97e024f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.