Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(127) „ZZL w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy, nowych modeli biznesowych i zarządzania publicznego” | 57-70

Article title

Zwinne zarządzanie zasobami ludzkim w świetle badań eksperckich

Title variants

EN
Agile Human Resource Management: The Future or Utopia?

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji zwinnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zebranie wstępnych informacji dotyczących implementacji tego podejścia w praktyce. W artykule zaprezentowano wyniki badań eksperckich na ten temat. Eksperci wskazali na możliwości i ograniczenia zastosowania podejścia zwinnego w zakresie praktyk HR. Przeprowadzone postępowanie ma charakter badań jakościowych i stanowi fazę wstępną pogłębionych badań mieszanych.
EN
The aim of the article is to present the concept of agile human resource management as well as to gather preliminary information on the implementation of this approach in practice. The article presents the results of expert research on the applicability of the concept. Experts have pointed to the potential and limitations inherent in using an agile approach in the field of human resource practices. The character of this work is one of qualitative research. It constitutes a preliminary phase to in–depth mixed research.

Contributors

 • Wydział Zarzadzania Uniwersytetu Łódzkiego

References

 • Adkins L. (2010), Coaching Agile Teams: A Companion for ScrumMasters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition, London, Addison-Wesley.
 • Cappelli P., Tavis A. (2018), Nowe reguły zarządzania talentami, Harvard Business Review Polska, nr 183.
 • Croswel A. (2018), Why you’ll be hearing more about agile HR in 2018, dostęp 2 listopada 2018, <https://www.atlassian.com/blog/hr-teams/agile-hr>.
 • DeCarlo D. (2004), Leading and managing extreme projects, Leader to Leader, jesień, z. 34.
 • Dennind S. (2018), Why Agile is Eating the World, dostęp 12 listopada 2018, <https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2018/01/02/why-agile-is-eating-the-world%E2%80%8B%E2%80%8B/#1e38c7764a5b>.
 • Denning S. (2018), The Age of Agile Summary, How Smart Companies Are Transforming the Way Work Gets Done, dostęp 1 grudnia 2018, <https://blog.12min.com/the-age-of-agile-pdf-summary>.
 • Gothelf J. (2017), How HR Can Become Agile (and Why It Needs To), Harvard Business Review, lipiec.
 • Gunasekaran A. (2001), Agile Manufacturing: The 21st Century Competitive Strategy, New York, Elsevier.
 • Jackson M., Johansson C. (2003), An agility analysis from a production system perspective, Integrated Manufacturing Systems, vol. 14, nr 6.
 • Jemielniak D., red. (2012), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa, PWN.
 • Kidd P. T. (1994), Agile Manufacturing: Forging New Frontiers, New York, Addison--Wesley.
 • Kopczyński T. (2014), Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami, Studia Oeconomica Posnaniensa, vol. 2, nr 9.
 • Kroll Ch., Shea C. (2018), The Agile Evolution, it’s more than a process, Workforce Solutions Review, kwiecień-czerwiec.
 • Manifesto for Agile Software Development, dostępny <https://agilemanifesto.org/iso/pl/manifesto.html>.
 • Matejun M. (2012), Metoda delficka w naukach o zarządzaniu, w Kuczmera-Ludwiczyńska E. (red.), Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Olak A. (2017), Organizacja zwinna – wyznaczniki oraz kierunki strategii prowadzące do zwinności przedsiębiorstwa, E-mentor, nr 1 (68), <www.e-mentor.edu.pl/mobi/artykul/index/numer/68/id/1280>.
 • Pink D. H. (2009), Drive. The Suprising Truth What Motivates Us, New York, Riverhead Books.
 • Roser M. (2018), The short history of global living conditions and why it matters that we know it, Published online at OurWorldInData.org. <https://ourworldindata.org/a-history-of-global-living-conditions-in-5-charts'>.
 • Saxenian A. L. (2018), The Age of The Agile, <http://people.ischool.berkeley.edu/~anno/Papers/The_Age_of_the_Agile.pdf>.
 • Scully J. (2013/2014), Agile HR Delivery, Workforce Solutions Review, grudzień––styczeń.
 • Yusuf Y. Y., Sarhadi M., Gunasekaran A. (1999), Agile manufacturing: The drivers, concepts and attributes, International Journal of Production Economics, vol. 62, nr 1–2, <dx.doi.org/10.1016/S0925-5273(98)00219-9>.
 • Stempień R. I., Rostocki W. (2013), Wywiady eksperckie i wywiady delfickie w socjologii – możliwości i konsekwencje wykorzystania. Przykłady doświadczeń badawczych, Przegląd Socjologiczny, tom LXII/1.
 • Zińczyk A. (2018), Zwinne zarządzanie projektami HR. Jakie korzyści ze stosowania agile mogą czerpać HR-owcy?, HR Business Partner, nr 7.
 • 12 th State of Agile Report (2017), <https://explore.versionone.com/state-of-agile/versionone-12th-annual-state-of-agile-report>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-735835e4-668b-4f13-a424-2c72f629c6aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.