PL EN


2014 | 5 | 1 | 68-83
Article title

Obcy w nas i my w obcym: przekład jako różnica i podobieństwo czy przypominanie

Authors
Content
Title variants
EN
A Stranger in Us and We in a Stranger: a difference and a similarity or a reminder
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The knowledge on translation, which was developed by different methodologies and different disciplines, fulfills the need of taking into consideration the structurally-artistic issues by comparative literary studies, most basic for literature and literary studies, occupying the central place in comparative literature. This shift in comparative interests is accompanied by a revealing lack of works undertaking research into developmental-typological regularities in general literature. Moreover, with the central position of translation in this discipline, it is paradoxical that resigning from text and its subject matter in favour of reception and the results of functioning of translation in the target culture has been declared. While the dislike for systemizing and typologizing facts of general literature is doubly hard because of the disapproval of dogmatic theories and the difficulties within research into the abundance of literary material, the target, the place, the circumstances and the way of functioning in time and in culture are inherent parts of the linguistically-artistic structure, that is, everything that is within interests of the contemporary culturally oriented literary studies.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
68-83
Physical description
Dates
published
2014-10-01
Contributors
 • Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski
References
 • Banasiak, Bogdan. „Bez różnicy.“ Różnica i powtórzenie. Gilles Deleuze. Tłum. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1997. 5-20.
 • Benjamin, Walter. Zadanie tłumacza. Tłum. Janusz Sikorski. Twórca jako wytwórca. Walter Benjamin. Tłum. Hubert Orłowski, Janusz Sikorski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1975. 293-307.
 • Berman, Antoine. L’épreuve de l’étranger. Paris: Gallimard, 1998.
 • Bilczewski, Tomasz. Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii. Kraków: Universitas, 2010.
 • Bloom, Harold. Lęk przed wpływem. Tłum. Agata Bielik-Robson, Marcin Szuster. Kraków: Universitas, 2002.
 • Borges, Jorge Luis: „Pierre Menard, autor Don Kichota.“ Tłum. Andrzej Sobol-Jurczykowski. Opowiadania. Jorge Luis Borges. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978. 36-46.
 • Burzyńska, Anna. Anty-teoria literatury. Kraków: Universitas, 2006.
 • Dąbrowski, Mieczysław. Komparatystyka dyskursu, dyskurs komparatystyki. Warszawa: Elipsa, 2009.
 • Deleuze, Giles. Różnica i powtórzenie. Tłum. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1997.
 • Detiénne, Marcel. Comparer l’incomparable. Paris:Seuil, 2000.
 • Ďurišin, Dionýz. „Podstawowe typy związków i zależności literackich.“ Tłum. Jacek Baluch. Studia z teorii literatury. Red. Henryk Markiewicz. Wrocław: Ossolineum, 1977. 359-370.
 • Ďurišin, Dionýz: Teória literárnej komparatistiky. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1975.
 • Even-Zohar, Itamar „Literature as Goods, Literature as Tools.“ Neohelicon 29/1 (2002): 75-83.
 • Gadamer, Hans-Georg: Rozum, słowo, dzieje. Tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Krzysztof Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000.
 • H.G. Gadamer, Hans Georg. Rozum, słowo, dzieje. Tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Krzysztof Michalski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
 • Heydel, Magda. Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
 • Höffe, Otfried: Immanuel Kant. Tłum Andrzej M. Kaniowski. Warszawa: PWN, 1995.
 • Hoffman, Eva. Zagubione w przekładzie. Tłum Michał Ronikier. Londyn, Aneks, 1995.
 • Językowy obraz świata. Red. Jerzy Bartmiński. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004.
 • Jullien, Francois. Du temps. Paris: Grasset, 2001.
 • Kuhn, Thomas S. Struktura rewolucji naukowych. Tłum. Helena Ostromęcka. Wyd. 2. Warszawa: Aletheia, 2001.
 • Kundera, Milan. Sztuka powieści. Tłum. Marek Bieńczyk. Wyd. 2. Warszawa: Czytelnik, 1998.
 • Małczak, Leszek. Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944—1989. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskigo, 2013.
 • Michalski, Krzysztof. Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
 • Pytlak, Magdalena. Polifoniczność w przekładzie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
 • Ricoeur, Paul. „O tłumaczeniu.“ O tłumaczeniu. Tłum. Tomasz Swoboda, Stanisław Ulaszek. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetetu Gdańskiego, 2008.
 • Ricoeur, Paul: Język, tekst, interpretacja. Tłum. Piotr Graff, Kaarzyna Rosner. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.
 • Skwarczyńska, Stefania: „Aspekt językowo-artystyczny w przedmiocie badań komparatystyki literackiej.“ Pomiędzy historią a teorią literatury. Stefania Skwarczyńska. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1975.
 • Sławiński, Janusz. „O dzisiejszych normach czytania znawców.“ Teksty 3 (1974).
 • Tabakowska, Elżbieta. „Linguistic Polyphony as a Problem in Translation.“ Translation. History and Culture. Ed. Susan Bassnett, André Lefevere. London-New York: Printer, 1990.
 • Tatarkiewicz, Władysław. Historia filozofii. T. 2. Wyd. 7. Warszawa: PWN, 1970.
 • Toury, Gideon. „Pojęcie „domniemanego przekładu”. Zaproszenie do nowej dyskusji.“ Komparatystyka literacka a przekład. Tłum. Jakub Fast. Red. Piotr Fast, Katarzyna Żemła. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2000. 19-35.
 • Welsch, Wolfgang. „Transkulturowość. Nowa koncepcja.“ Filozoficzne konteksty koncepcji rozumu transwersalnego. Cz. 2. Red. Roman Kubicki. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1998.
 • Wilkoszewska, Krystyna. Wariacje na postmodernizm. Wyd. 2. Kraków: Universitas, 2000.
 • Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. Piotr Bukowski, Magda Heydel. Kraków: Znak, 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7358c922-4274-4a1c-abfe-bbb60c863c6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.