PL EN


2016 | 46(1) Ekonomia X. Pracownicy wiedzy 65 plus - nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzwań współczesności | 91-98
Article title

Między adaptacją a kontestacją pracowników 65 plus w świetle ustawy emerytalnej

Authors
Content
Title variants
EN
Between Adaptation and Contestation of Employees Aged 65+ in the Light of Pension Schemes Act
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia funkcjonowania prawa (ustawy) jako mechanizmu kształtowania stosunków społecznych w kraju. Zaprezentowano przyczyny nowej ustawy emerytalnej i podział pracowników na tych, którzy adaptowali ustawę (bez akceptacji) oraz kontestujących jej wprowadzenie w życie społeczno-gospodarcze. Wykazano również, że polityka i społeczeństwo może dzielić obywateli na grupy według ideologii i poglądów.
EN
In her article, the author undertook an attempt to explain the functioning of the law (act) as a mechanism of formation of social relations in the country. She presented the reasons for a new pension schemes act and the division of employees to those who have adapted the act (without acceptance) and those contesting its enforcement in the socioeconomic life. She also indicated that the policy and society may divide citizens into groups by the ideology and views.
Contributors
author
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
References
 • Armstrong K.A. (2002), Rediscovering Civil Society, (w:) “The European Union and White Paper on Governance”, “European Law Journal”, Vol. 8, No. 1.
 • Blanpain R. (1999), Referat na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa.
 • Berlin I. (2000), Dwie koncepcje wolności, Dom Wydawniczy Zysk i S-ka, Poznań.
 • GUS (2014), Monitoring rynku pracy. Wypadki przy pracy w okresie I-III kwartał 2014, Warszawa, http://www.stat.gov.pl
 • Havel V. (1985), Siła bezsilnych, „Zeszyty Edukacji Narodowej”, STOP, Warszawa.
 • Informacja Rządu o obecnej sytuacji i perspektywach systemu ubezpieczeń społecznych oraz ZUS (2014), Warszawa.
 • Jaszczuk A. (1971), Wolność polityczna a demokracja formalna, PWN, Warszawa.
 • Legutko R. (1986), Wolność negatywna i pozytywna, „Znak”, nr 10.
 • Kiełczewski D. (2010), Prawo jako instytucja, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 2(46).
 • Mises L. (1993), Liberalismus, Sankt-Augustin, Economic Forum, Krynica 7-10.
 • Nagel W. (2007), Liberalizm gospodarczy wobec solidaryzmu społecznego. O trudnościach uniwersalnej koegzystencji, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4/36.
 • Nozick R. (1999), Anarchia, państwo, utopia, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Nowak M., Rauscher A., Zięba M. (1993), Chrześcijaństwo, demokracja, kapitalizm, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań.
 • Przyłęcki P. (2014), Flexicurity – współczesna koncepcja regulacji rynku pracy, „Humanizacja Pracy”, nr 1(275).
 • Rymsza M. (2005), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne, Flexicurity po polsku, JSP, Warszawa.
 • Sadurski W. (1980), Neoliberalny system wartości politycznych, PWN, Warszawa.
 • Szmatka J. (2008), Małe struktury społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Walc J. (1985), Słabość wszechmocnych, „Zeszyty Edukacji Narodowej”, STOP, Warszawa.
 • Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo, zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-735c362e-ae2c-4397-8a79-06d74c19ac00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.