PL EN


2013 | 4 | 2 | 191-204
Article title

Doskonałość operacyjna i zarządzanie ryzykiem, jako podstawy sukcesu strategicznego przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
Operational excellence and risk management as the foundation for strategic success
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Definicja sukcesu strategicznego jest rozszerzana na trzy obszary społecznej odpowiedzialności biznesu, co wymaga uczenia się i budowy kompetencji. Globalne otoczenie kreuje nowe wyzwania, postrzegane jako zagrożenia lub szanse. Nowe wyniki badań (HBR) wskazują, że tylko nielicznym przedsiębiorstwom w długim okresie udało się zbudować i utrzymać wyjątkową pozycję mierzoną wysokością wskaźnika ROA. Sukces przypisano konsekwentnemu stosowaniu trzech reguł w podejmowaniu decyzji strategicznych: preferowaniu jakości zamiast niskich cen, wzrostu przychodów a nie redukcji kosztów oraz braku innych reguł ogólnych. Wzrost budujący wartość jest bardziej prawdopodobny dzięki wyróżnikom jakościowym, co w efekcie pozwala na uzyskiwanie wyższych cen i wolumenów sprzedaży. Dlatego cenne zasoby powinny być alokowane do realizacji najbardziej obiecujących inicjatyw. W zarządzaniu ryzykiem ważne są kompetencje i koncentracja na ryzyku niesystematycznym, co pozwoli podejmować przedsięwzięcia przez innych uznane za niemożliwe, realizować zysk i inwestować w trwały rozwój. Wzrost wymaga odważnych inwestycji w doskonałość operacyjną, ciągłe doskonalenie produktów i procesów, przełomowe technologie. Stwarza to szansę przełamania dominacji oferty niskocynowej o niskiej jakości generującej odpady i iluzje dobrobytu. Budowę kompetencji dla rozwoju opisuje model rozciągania, którego kolejne etapy to doskonalenie operacji, organizacji, strategii i ekspansji w dowolnym kierunku. Stwarza to bazę dla realizacji sukcesu w rozszerzonym rozumieniu. Jednak w erze globalnych zmian nadal jest więcej pytań niż satysfakcjonujących odpowiedzi.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
191-204
Physical description
Contributors
 • Dr hab. prof. SGH, Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kolegium Zarządzania i Fi-nansów SGH
References
 • 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2003), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 • 2. Collins J., Porras J.I. (2002), Wizjonerskie organizacje. Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych, MT Biznes, Warszawa.
 • 3. Damodaran A. (2009), Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • 4. Deans G., Kroeger F. (2004), STRECH! How Great Companies Grow in Good Times and Bad, Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 • 5. Doorley III T., Donovan J. (1999), Value Creating Growth, Jossey–Bass Publishers, San Francisco.
 • 6. Dworzecki Z., Cygler J., Kalinowski T., Leśniak-Łebkowska G., Nowak A., Umiński S. (1994), Mapa ryzyka inwestycyjnego Europy Środkowo-Wschodniej, w: Mapa ryzyka inwestycyjnego I, Dąbrowski J.M. (red.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, seria „Transformacja Gospodarki” nr 43, Warszawa–Gdańsk.
 • 7. Grant R. (2000), Contemporary Strategy Analysis, Blackwell Business, 3ed, Oxford, UK.
 • 8. Heywood S., Layton D., Pentinen R. (2010), A better way to act costs, „McKinsey Quarterly” no. 1, s. 64.
 • 9. Jackson I.A., Nelson J. (2004), Profits with Principles. Seven Strategies for Delivering Value with Values, Currency Doubleday, New York.
 • 10. Kasiewicz S. (red.) (2011), Zintegrowane zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, Wolter Kluwer, Warszawa.
 • 11. Krysiak Z. (2012), Zarządzanie rynkiem w planowaniu finansowym, www.sgh.waw.pl.
 • 12. Leśniak-Łebkowska G. (2012), Mastering Business Management to Enhance its Sustainability, prezentacja PP, Portland State University, seminarium doktorskie.
 • 13. Lynch R. (2006), Corporate Strategy, FT Prentice Hall, 4ed Harlow, England.
 • 14. Martin J.D., Petty J.W. (2000), Value Based Management. The Corporate Response to the Shareholdr Revolution, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 • 15. McFarland K.R. (2008), Przełomowe firmy. Jak dobre organizacje stają się wielkie, MT Biznes, Difin, Warszawa.
 • 16. McGrath J., Kroeger F., Traem M., Rockenhaeuser J. (2000), The Value Growers.Achieving Competitive Advantage through Long-Term Growth and Profits, McGraw-Hill, New York.
 • 17. Porter M. (2008), On Competition, HBS, Boston, MA.
 • 18. Raynor M.E., Ahmed M. (2013), Three rules for making a company truly great, „Harvard Business Review”, April.
 • 19. Schwientek R., Schmidt A. (red.) (2008), Operations Excellence.Smart Solutions for Business Success, Roland Berger/Palgrave Macmillan.
 • 20. Simon H., Dietl M. (2007), Tajemniczy mistrzowie XXI wieku. Strategie sukcesu nieznanych liderów na światowych rynkach, Difin, Warszawa.
 • 21. Vizjak A. (2008), Competing against scale, GV Założba, ATKEARNEY, Ljubljana, 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-735dacf6-c263-4b69-aeaa-470553929971
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.