PL EN


2017 | 497 | 261-270
Article title

Istota elektronizacji w systemie zamówień publicznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy instrumentów prawnych związanych z elektronizacją systemu zamówień publicznych w Unii Europejskiej i Polsce. Rozwiązania te odgrywają obecnie istotną rolę na rynku wydatkowania środków finansowych przez państwo. Wskazano, że system zamówień publicznych nie funkcjonowałby w sposób prawidłowy, gdyby nie wprowadzenie rozwiązań opierających się na innowacyjności oraz informatyzacji. Zwrócono uwagę, że w sferze prawidłowego zarządu mieniem publicznym zaobserwować można postęp przy wykorzystaniu instrumentów elektronicznych. Ponadto zaakcentowano miejsce instrumentów elektronizacji w systemie prawa zamówień publicznych UE. Wskazano na regulacje prawne (tj. dyrektywy 2014/23/UE 2014/24/UE 2014/25/UE 2014/55/UE oraz ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) odnoszące się do tytułowej tematyki, podkreślając ich główne cechy oraz znaczenie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73619c13-4599-4738-9ed9-e2ce1a51b7f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.