PL EN


2013 | 83-84 | 239-254
Article title

Przemoc w filmach gore albo o obrzydzeniu, które obnaża współczesne stosunki społeczne

Authors
Title variants
EN
Violence in Gore Films or the Disgust that Reveals Contemporary Social Relations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kwestia bezpośredniego przedstawiania przemocy w filmach od dawna budzi kontrowersje w świecie naukowym, jest też przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. Od lat 60. subgatunek gore coraz śmielej wkracza do głównego nurtu kinematografii, a kino popularne coraz chętniej adaptuje estetykę przemocy właściwą filmom tego gatunku. Bezpośrednie przedstawianie destrukcji ludzkiego ciała stało się współcześnie częścią kultury masowej. Na tę problematykę należy zatem spojrzeć również z perspektywy socjologicznej. Przyjmując taki punkt wyjścia, autor pyta w swoim artykule o wpływ wirtualnej przemocy na jednostkę, a także o to, w jakim stopniu filmy gore odzwierciadlają najistotniejsze cechy współczesnego społeczeństwa. Na przykładzie trzech wybranych filmów gore Lipowicz stara się wykazać, że subgatunek ten wskazuje na fundamentalne problemy egzystencjalne oraz na kwestię integracji społecznej w dobie ponowoczesności.
EN
The question of direct presentation of violence in films has long been controversial in the scientific world, and it is also of interest to the public. Since the 1960s the subgenre of gore is increasingly present in the mainstream cinematography, and the popular cinema is increasingly willing to adapt the aesthetic of violence typical for films belonging to this genre. Direct presentation of the destruction of human body has become part of contemporary popular culture. It is therefore an issue that should be considered from the sociological perspective. Accepting this as his starting point, the author asks in the article about the impact of virtual violence on the individual, and the extent to which gore films reflect the most important features of contemporary society. Using the example of three selected gore films Lipowicz tries to demonstrate, that the subgenre points to fundamental existential problems and questions of social integration in the era of postmodernity.
Keywords
PL
gore   przemoc  
EN
gore   violence  
Year
Issue
Pages
239-254
Physical description
Contributors
References
 • Bataille, Georges. 2009. Łzy Erosa. Tłum. T. Swoboda. Gdańsk: słowo, obraz/terytoria.
 • Castells, Manuel. 2007. Społeczeństwo sieci. Tłum. M. Marody i in. Warszawa: PWN.
 • Durkheim, Émile. 1964. Solidarność organiczna i mechaniczna. W: J. Szacki. Durkheim. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Eco, Umberto. 2007. Wprowadzenie. Tłum. J. Czaplińska. W: U. Eco. Historia brzydoty. Poznań: Rebis.
 • Foucault, Michel. 1998. Trzeba bronić społeczeństwa. Tłum. M. Kowalska. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Heidegger, Martin. 2004. Bycie i czas. Tłum. B. Baran. Warszawa: PWN.
 • Hendrykowski, Marek. 2001. Kilka myśli na temat obrazów przemocy na ekranie. W: M. Hendrykowska, M. Hendrykowski (red.). Przemoc na ekranie. Poznań: UAM.
 • Kareński-Tschurl, Mateuz. 2001. Estetyzacja przemocy we współczesnym kinie popularnym. W: M. Hendrykowska, M. Hendrykowski (red.). Przemoc na ekranie. Poznań: UAM.
 • Kendrick, James. 2009. Film violence. History, Ideology, Genre. London – New York: Wallflower.
 • Kohn, Eric. http://blogs.wsj.com/speakeasy/2010/03/15/a-serbian-film-shocks-midnight-audiences-at-sxsw/. Dostęp: 04.07.2013.
 • Liessmann, Konrad. 2009. Schönheit. Wien: Facultas.
 • Mitarski, Jan. 1977. Demonologia leku. Niektóre formy ekspresji i symboliki leku w dziejach kultury. W: A. kępiński (red.). Lęk. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Nietzsche, Friedrich. 2004. Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Tłum. W. Berent. Kęty: Antyk.
 • Nietzsche, Friedrich. 2006. Wiedza radosna. Tłum L. Staff. Kraków: Zielona Sowa.
 • Nietzsche, Friedrich. 1997. Z genealogii moralności. Pismo polemiczne. Tłum. G. Sowinski. Kraków: Znak.
 • Nietzsche, Friedrich. 2000. Zmierzch bożyszcz, czyli jak się filozofuje młotem. Tłum. G. Sowinski. Kraków: Wydawnictwo A.
 • Pitrus, Andrzej. 1992. Gore, seks, ciało, psychoanaliza. Pułapka interpretacyjna. Siedlce: Oficyna wydawnicza „ER”.
 • Sawicki, Paweł. 2011. Odrażające, brudne, złe. Wrocław: Yohei.
 • Scott, A. O. http://www.nytimes.com/2011/05/13/movies/a-serbian-film-directed-by-srdjan-spasojevic-review.html?_r=0. Dostęp: 04.07.2013.
 • Sontag, Susan. 2010. Widok cudzego cierpienia. Tłum. S. Magala. Kraków: Karakter.
 • Stendhal. 1929. O miłości. Tłum. T. Boy-Żeleński. Warszawa: Wydawnictwo „Maska”.
 • Stiglegger, Marcus. 2010. Terrorkino. Angst/Lust und Körperhorror. Berlin: Bertz + Fischer.
 • Stirner, Max. 1981. Der Einzige und sein Eigentum. Stuttgart: Reclam.
 • Thome, Helmut. 2004. Theoretische Ansätze zur Erklärung langfristiger Gewaltkriminalität seit beginn der Neuzeit. W: W. Heitmeyer, H.-G. Soeffner (red.). Gewalt. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 • Weber, Max. 2002. Gospodarka i społeczeństwo. Tłum. D. Lachowska. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73680c52-031f-4741-b214-9e438fcbcbb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.