PL EN


2011 | 115-116 | 575-587
Article title

Biskup Feliks Dupanloup w pedagogice polskiej

Authors
Content
Title variants
EN
The bishop Feliks Dupanloup in polish pedagogics
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
EN
The Catholic pedagogical thought was revived in XIX century. French bishop Feliks Dupanloup was one of the pioneers o f catholic science concerning the upbringing. The information about his upbringing and educational activity started to reach polish lands in the second half of XIX century. His most important pedagogical works were translated into Polish. Little dissertations were published to popularize pedagogical thought o f Dupanloup. It is worth to mention, that the Poles appreciated his efforts to help Polish emigrants in moral and material mode. This mode o f activity was especially valuable in time o f Polish independence lack. The next step in the reception of Orleans bishop’s pedagogical thought was made in XX century and in the beginning o f XXI century. The works dedicated Dupanloup enriched Polish knowledge and pedagogical literature on the matter of Christian pedagogic.
Keywords
Contributors
author
References
 • Bartoszewski K., Tarnowski J., Dupanloup Félix Antoine, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4, pod red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowskiego, F. Gryglewicza, Lublin 1985, s. 363-364.
 • Dupanloup F., Listy o wychowaniu dziewcząt, tł. J. Kusztelanówna, Poznań 1914.
 • Dupanloup Félix Antoine Philibert, [w:] Encyklopedia Kościoła, t. 1, opracowanie F. L. Cross, opracowanie wydania trzeciego E. A. Levingstone, Warszawa 2004, s. 558.
 • Granat W., Katolicki ideał wychowawczy, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy”, 1936, z. 8, s. 325 – 338; z. 9, s. 373 – 380; z. 10, s. 421 – 443.
 • Grochowski L., Doktryna wychowawcza katolicyzmu w Polsce międzywojennej, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, 1984, t. 26, s. 173 – 209.
 • Jędrzejczak K., Katolicka myśl pedagogiczna w drugiej Rzeczypospolitej, Wolsztyn 1998.
 • Kaczmarek L., Wielki bojownik o sprawę katechizacji biskup Feliks Antoni Dupanloup. W 100 rocznicę śmierci, „Katecheta”, 1980, nr 24, s. 73 - 76.
 • Katolicka a liberalna myśl wychowawcza w Polsce w latach 1918 – 1939, pod red. E. Walewandra, Lublin 2000.
 • Mowa księdza Dupanloup biskupa orleańskiego o nauce i wychowaniu w duchu chrześcijańskim powiedziana w Malines (Mecheln) dnia 31 sierpnia roku 1864, tj. w trzecim dniu walnego zjazdu katolików w Belgii, tł. L. R., Poznań 1866.
 • Możdżeń S. I., Historia wychowania 1795 – 1918, Sandomierz 2006.
 • Możdżeń S. I., Inspiracje katolickiej myśli pedagogicznej w Polsce do połowy XX w., Kielce 2001.
 • Rowid H., Współczesne cele wychowania, „Ruch Pedagogiczny”, 1923, nr 1 – 3, s. 1 – 7.
 • S. P., Dupanloup Felix, [w:] Encyklopedia wychowawcza, t. 3, Warszaw 1885, s. 335.
 • Sawczyński Z., Biskup orleański a obecny stan Francji, „Przegląd Polski”, 1871, z. 9, s. 390.
 • Sawczyński Z., Ksiądz Felix Dupanloup Biskup Orleański. Wspomnienie pośmiertne, Lwów 1879.
 • Siemieńska L., Główne kierunki współczesnej pedagogiki. Pedagogika katolicka w świetle badań Fr. Hovre’a, Lwów 1936.
 • Siemieński X. J., Biskup Dupanloup i jego dzieło o wychowaniu, Kraków 1879.
 • Sopoćko M., Polskie i katolickie ideały i systemy wychowawcze, Poznań 1936.
 • Thibaudet A., Historia literatury francuskiej. Od Rewolucji Francuskiej do lat trzydziestych XX wieku, tł. J. Guze, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-736b4228-9467-46f6-8b6f-31b9681a905e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.