PL EN


2013 | 2 | 6 | 459-473
Article title

Wpływ procesów dezinwestycji metodą pierwszej oferty publicznej na zagrożenie finansowe przedsiębiorstw udziałowych funduszy private equit

Content
Title variants
EN
The influence of divestment by the initial public offering on the financial distress of the private equity funds portfolio companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem opracowania jest poszukiwanie zależności pomiędzy realizacją procesów dezinwestycji funduszy private equity za pośrednictwem publicznego rynku papierów wartościowych a zagrożeniem finansowym przedsiębiorstw udziałowych. Rezultatem zakończenia inwestycji funduszu private equity dla spółki jest utrata silnego partnera biznesowego, który zarówno wspierał jej rozwój kapitałowo, jak i wspomagał w zarządzaniu. Sytuacja ta możne znaleźć odzwierciedlenie w kondycji finansowej takiego przedsiębiorstwa. Obserwowane w tym okresie przekształcenia własnościowe oraz zmiany w zakresie nadzoru korporacyjnego mogą stanowić potencjalne źródła zagrożenia kondycji finansowej tych przedsiębiorstw. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki badań empirycznych zdają się potwierdzać przypuszczenie, iż spółki debiutujące na giełdzie papierów wartościowych w związku z realizacją procesów dezinwestycji funduszy private equity charakteryzują się wyższym poziomem zagrożenia finansowego w porównaniu z innymi spółkami. Badania empiryczne zostały przeprowadzone na grupie spółek, których pierwsze notowanie na GPW w Warszawie odbyło się w latach 2002–2010. Ocena zagrożenia finansowego badanych podmiotów objęła rok debiutu giełdowego oraz okres trzech kolejnych lat.
Year
Volume
2
Issue
6
Pages
459-473
Physical description
Contributors
  • Dr, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzk, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-736cab88-5c1a-422c-b06d-a6e80fb0f8ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.