PL EN


2017 | 495 | 84-96
Article title

Polityka regulacyjna a regulacja telekomunikacyjna – o wyznaczaniu relacji pomiędzy organami administracji telekomunikacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przepisy prawa ustrojowego, kształtują zakres działania organów władzy publicznej w sposób, który powinien zapewnić odpowiednią strukturalizację działań. Oznacza to, że o wprowadzaniu nowych zadań i sposobie ich wykonywania decydować powinny określone przesłanki. W przypadku obowiązku współdziałania za wprowadzeniem tej formuły współpracy przemawia potrzeba wspólnego rozstrzygania problemów przez organy władzy publicznej. Ma to też szerszy kontekst − efektywność działań w określonej sferze aktywności administracji publicznej. Przyjęto, że współdziałanie jest prawnym obowiązkiem administracji telekomunikacyjnej, a jej organy pozostają w ścisłych związkach ze względu na realizację wspólnych celów. Swoistość relacji pomiędzy tymi organami, wynikająca ze sposobu organizacji działań w obszarze prowadzenia polityki, powinna opierać się na normatywnej konstrukcji kwalifikowanej formy współpracy – na działaniach wzajemnie powiązanych, a konstrukcja dogmatyczna, którą można zastosować przy strukturalizowaniu działań, to konstrukcja „publicznoprawnych działań powiązanych”.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73782e5c-8346-400f-ad61-2530058a44a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.