PL EN


2016 | 2(40) | 44-57
Article title

Wpływ mediów społecznościowych i technologii mobilnych na współczesne procesy zakupowe

Content
Title variants
EN
The influence of social media and mobile technology on modern purchasing processes
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Popularyzacja i rozwój mediów społecznościowych oraz technologii mobilnych spowodowały widoczne zmiany zachowań współczesnych konsumentów oraz w istotnym stopniu wpłynęły na kształt procesów zakupowych. Media społecznościowe i powstałe na ich bazie społeczności konsumenckie sprawiły, iż nabywcy są bardziej świadomi swoich możliwości i decyzji zakupowych, mogą też w coraz większym stopniu oddziaływać na ofertę rynkową. Urządzenia mobilne z dostępem do Internetu istotnie wzbogaciły możliwości pozyskiwania informacji o produktach i usługach oraz pozwoliły na dokonywanie zakupów online w dowolnym czasie i miejscu. Widoczny jest również wpływ wspomnianych rozwiązań na tzw. ścieżkę zakupową, w skład której wchodzą kolejne etapy prowadzące do zakupu produktu lub usługi przez nabywcę. W pierwszej części artykułu omówiono najnowsze trendy (na świecie oraz w Polsce) związane z dynamicznym rozwojem i popularyzacją mediów społecznościowych i technologii mobilnych. Zwrócono uwagę na coraz bardziej widoczne przenikanie się obu rozwiązań oraz wynikający z tego regularny wzrost liczby tzw. active mobile social users, czyli internautów, którzy korzystają z mediów społecznościowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych. W następnej kolejności przedstawiono trendy związane z zachowaniami współczesnych nabywców w kontekście społecznościowym i mobilnym oraz scharakteryzowano nowy typ konsumenta, który można określić jako konsumenta digitalnego. Główna część artykułu dotyczy wpływu mediów społecznościowych i technologii mobilnych na tzw. ścieżkę zakupową. Jej tradycyjny kształt uległ istotnym przekształceniom dostosowującym ją do nowej rzeczywistości rynkowej. W związku z tym w artykule dokonano analizy zakresu oraz przyczyn tych zmian, a także wskazano, co one oznaczają dla współczesnych konsumentów i przedsiębiorstw.
Year
Issue
Pages
44-57
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7379d814-b398-4b85-a628-2c560433bd61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.