Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 178 | 13-23

Article title

Efektywność alternatywnych inwestycji kapitałowych na przykładzie polisy inwestycyjnej

Content

Title variants

EN
Effectiveness of Alternative Investment Capital on Example Investment Policy

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The effectiveness of alternative investments are presented in the article as an example constructed investment policy. Adopted for the valuation of investment policy was a form of group life insurance and endowment of the underlying WIG20 index investment policy predictions based on the model copyright.

Year

Volume

178

Pages

13-23

Physical description

Contributors

References

  • Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w PZU AM na 31 grudnia 2011 r. Raport, Warszawa, dnia 25 maja 2012 r.
  • Biegański M., Janc A. (red.), 2001: Hedging i nowoczesne usługi finansowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
  • Dyduch M., 2006: Zastosowanie sieci falkowo-neuronowej do predykcji ekonomicznych szeregów czasowych. W: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. P. Dittmann, J. Krupowicz (red.). Wydawnictwo UE, Wrocław.
  • Dyduch M., 2008: Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie na rynku kapitałowym, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Dyduch M., 2011: Grupowanie produktów strukturyzowanych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 185, Wrocław, s. 159-169.
  • Głuchowski J. (red.), 2001: Leksykon finansów. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Gontarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł., 2001: Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. WIG-Press, Warszawa.
  • Jajuga K., Jajuga T., 2011: Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-737ba301-506e-4910-aba4-18cb7a07c14e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.