PL EN


2011 | 7 | 177-182
Article title

Niepubliczna szkoła wyższa - działalność biznesowa?

Title variants
EN
Non-public Tertiary School - Business Enterprise?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy postawili dwie tezy. Pierwsza - niepubliczna szkoła wyższa funkcjonująca w warunkach polskich jako jednostka not for profit nie może i nie powinna być traktowana i analizowana wyłącznie jako źródło zysku założyciela. Druga - kryzys gospodarczy nie ma bezpośredniego wpływu na życie uczelni, a niepubliczne szkoły wyższe bronią się skutecznie przed jego skutkami. Autorzy poddali analizie kategorię szkół kupionych przez osoby prowadzące z sukcesem działalność biznesową w innych obszarach, dla których uczelnia wyższa jest dodatkową aktywnością.
EN
The paper is a voice in discussion on the place of non-public higher education institutions in educational system in Poland and in the sphere of the business. Authors put and substantiate a thesis, that running the non-public tertiary school doesn't have (and should not have) of a business character, set exclusively to the profit. Aims and principles of functioning of non-public tertiary schools aren't succumbing ruthlessly to market rules. In the article aims are being considered and which can be fulfilled by non-public higher education institutions. (original abstract)
Year
Issue
7
Pages
177-182
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdyni
  • Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdyni
References
  • Encyklopedia PWN w trzech tomach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  • Mainardes E.W., Ferreira J.J., Domingues M.J., Competitive Advantages in Institutions of Higher Education: a Proposal of Research Model, "Journal of Academy of Business & Economics" 2/2009, Vol. 9, pp. 70-78.
  • Rocznik statystyczny Polski 2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
  • Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2010-2020 - projekt środowiskowy, Wyd. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Warszawa 2009, http://www.frp.org.pl/?page=aktualnosci&id=83 (14.05.2010).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-737bd963-9ca6-46bb-bd7f-f41a7429301d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.