PL EN


2016 | 17 | 3 | 83-94
Article title

CZY OBECNOŚĆ KOBIET WE WŁADZACH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH WPŁYWA NA POPRAWĘ SYTUACJI FINANSOWEJ TYCH SPÓŁEK?

Content
Title variants
EN
DOES WOMEN PARTICIPATION IN MANAGEMENT OF PUBLIC COMPANIES INFLUENCE THE IMPROVEMENT OF THESE COMPANIES’ FINANCIAL SITUATION?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecność kobiet w kierownictwie jednostek gospodarczych jest tematem gorących dyskusji. Podstawowym zagadnieniem jest wpływ udziału kobiet w gronach decyzyjnych na wyniki finansowe spółek. Literatura dostarcza niejednoznacznych odpowiedzi, co tłumaczy się różnymi czynnikami. Celem badań jest zatem próba weryfikacji hipotezy o wystę¬powaniu zależności między reprezentacją kobiet we władzach spółek notowanych na GPW w Warszawie, a ich standingiem finansowym. Badania przeprowadzono za pomocą mierników taksonomicznych i analizy korelacji.
EN
Women participation in management is the subject of discussions. The main question is the influence of women’s share in managerial bodies on the financial performance of companies. Literature gives not uniform answers what is explained by different factors. The aim of the research is to testify hypotheses about the relation between women representation in management of companies listed on WSE and their financial situation. Research is conducted applying taxonomic measures and correlation analysis.
Contributors
 • Katedra Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Katedra Metod Ilościowych, Politechnika Rzeszowska
 • Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Łódzki
References
 • Adams R. B., Ferreira, D. (2009) Women in the boardroom and their impact on governance and performance. Journal of Financial Economics, 94, 291-309.
 • Adamska L., Twardowska K., Kasak I. (2015) Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce. Fundacja Liderek Biznesu, Warszawa.
 • Ahern K. R., Dittmar, A. K. (2012) The change of the boards: The impact on Firm valuation of mandated female board representation. The Quarterly Journal of Economics, 127, 137-197.
 • Bohdanowicz L. (2011) Obecność kobiet w organach statutowych polskich spółek publicznych: perspektywa teorii instytucjonalnej i zasobowej. [w:] Master of Business Administration. 2 (112) s. 68-87.
 • Curtis M., Schmid Ch., Struber M. (2012) Gender diversity and corporate performance. Research Institute Credit Suisse [on-line:] http://www.calstrs.com/site s/main/files/file-attachments/csri_gender_diversity_and_corporate_performance.pdf (acc. 10.07.2016).
 • Desvaux G., Devillard-Hollinger S., Baumgarten P. (2007) Women matter: Gender diversity a corporate performane driver. McKinsey&Company [on-line:] http://www.raeng.org.uk/publications/other/women-matter-oct-2007 (acc. 13.07.2016).
 • Devillard S., Graven W., Lawson E., Paradise R., Sancier-Sultan S. (2012) Women Matter 2012. Making the breakthrough. McKinsey&Company [on-line:] http://www.mckinsey. com/features/women_matter (acc. 12.09.2015).
 • Farrel K. A., Hersch P. L. (2005) Additions to corporate boards: The effect of gender. Journal of Corporate Finance, 11, 85–106.
 • Hellwig Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowania kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307-326.
 • Kompa K., Witkowska D. (2015) Synthetic Measures of the European Capital Markets Development. Ekonometria, 4 (50), 214-227.
 • Kompa K., Witkowska D., Jarosz B. (2015) Kobiety w kierownictwie spółek giełdowych. [w:] Tarczyński W. (red.) Rynek kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 257-268.
 • Kompa K., Witkowska D., Wiśniewski T. (2016) Kobiety na stanowiskach kierowniczych w spółkach publicznych w Polsce. Wiadomości Statystyczne (złożony do druku).
 • Lisowska E. (2010) Kobiety w spółkach giełdowych i rentowność firmy. Kobieta i Biznes, 3-12.
 • Łuniewska M., Tarczyński W. (2006) Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nermend K. (2008) Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Samorajczyk M. (2014) Rola i znaczenie kobiet na polskim rynku kapitałowym. Praca magisterska napisana w SGGW pod kierunkiem K. Kompy, Warszawa.
 • Whittaker R. (2014) Does corporate gender equality lead to outperformance? ROBECOSAM [on-line:] http://www.robecosam.com/images/Does_corporate_gender_ equality_lead_to_outperformance.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-737ddd0d-57d7-49a3-ad68-92d1dac5ec9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.