PL EN


2016 | 1(15) | 5-13
Article title

Głód autentyzmu

Authors
Content
Title variants
EN
Desire for Authenticity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst dotyczy rozumienia i poszukiwania autentyzmu/ autentyczności. To poszukiwanie jest dostrzegalne w różnych sferach życia, lecz może najbardziej we współczesnej turystyce. Rozważania mają charakter bardziej teoretyczny niż empiryczny. Obecne są w nich dwie tezy. Jedna dotyczy tego, że niezwykle trudno uchwycić znaczenie autentyzmu, któremu zaprzecza nieprawda, kłamstwo, obłuda i pretensjonalność, udawanie i pozór, nieszczerość i nienaturalność, podrabianie i kopiowanie. Dziś wiele wytworów kultury ma taki właśnie mało autentyczny i powierzchowny charakter. Druga teza mówi, że najbardziej uporczywe poszukiwanie autentyczności dokonuje się w czasach mało autentycznych – czyli w nowoczesności – a więc w świecie skądinąd niemal zupełnie sztucznym, upozorowanym.
EN
The article deals with the question of how authenticity should be defined and looked for. The search for authenticity is visible in various spheres of life, but especially in tourism. The present analysis is rather theoretical than empirical, and contains two theses. According to the first one it is very difficult to discern the meaning of authenticity which is denied by untruth, lies, hypocrisy, pretentiousness, falsity, insincerity, artificiality, forging and faking. Nowadays, a lot of artefacts of culture are just like that: superficial and not authentic enough. According to the other thesis the search for authenticity is being carried out in the times that have hardly anything to do with authenticity; that is to say, in modern times the world is faked and completely artificial.
Year
Issue
Pages
5-13
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7383ad9a-cd9a-4349-98d8-b9c5815ea343
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.