PL EN


2013 | 2(34) | 201-214
Article title

Wartość dodana dla akcjonariuszyjako ocena scenariuszy działaniaprzedsiębiorstwa górniczego

Content
Title variants
EN
Shareholder Value Added of the evaluation scenario of activities of mining enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono ocenę przyszłej wartości dla akcjonariuszy przedsiębiorstwa górniczego Lubelski Węgiel Bogdanka SA. na podstawie wskaźnika SVA (wartość dodana dla akcjonariuszy). Przy wyznaczaniu przykładowego scenariusza rozwoju przedsiębiorstwa przyjęto pasywną postawę zarządu, to znaczy utrzymanie dotychczasowych trendów rozwoju i założenie braku zmian jakościowych tak w rozwoju firmy, jak i jej otoczeniu.
EN
The paper presents an estimation of future value of Lubelski Węgiel Bogdanka SA. mining enterprise by index SVA (Shareholder Value Added). Designing an exemplary scenario of development of this enterprise, the passive posture management was considered, i.e. the maintenance of so far existing trend development and the assumption of lack of qualitative changes in the company’s development and in its surrounding.
Year
Issue
Pages
201-214
Physical description
Contributors
 • Politechnika Śląska
References
 • Budżetowanie kapitałów, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2000.
 • Cwynar A., Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego, Konsorcjum Akademickie, Kraków – Rzeszów – Zamość 2010.
 • Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 • Copeland T., Coller T., Murrin J., Valuation, Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, New York 1990.
 • Dittman P., Szabela-Pasierbińska E., Dittman I., Szpulak A., Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 2009.
 • Gorzkowska S., Pomiar i determinanty efektywności działania przedsiębiorstw na przykładzie branży górniczej, Praca magisterska napisana pod kierunkiem Izabeli Jonek-Kowalskiej.
 • Finanse przedsiębiorstwa, red. L. Szyszko, J. Szczepański, PWE, Warszawa 2003.
 • Jakowska-Suwalska K., Sojda A., Suwalski T., Wolny M., Wybór testów do weryfikacji liniowych modeli ekonometrycznych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 • Karbownik A., Zarządzanie ryzykiem w projekcie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, „Wiadomości Górnicze” 2005, nr 1.
 • Maćkowiak E., Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa 2009.
 • Melich M., Wycena wartości firmy, w: Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, POLTEXT, Warszawa 2010.
 • Szymański P., Zarządzanie majątkiem obrotowym w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, PETROS, Łódź 2007.
 • Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
 • Rzempała A., Zieliński R.P., Innowacje w restrukturyzacji czynnikiem stanowiącym o wzroście wartości firmy, „ZN Uniwersytetu Szczecińskiego” 2007, nr 453, s. 241-251.
 • www.lw.pl [10.03.2010].
 • www.bankier.pl [10.03.2010].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7384b4e9-020a-436b-bf56-9b240171dfc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.