PL EN


2014 | 4 | 328-36
Article title

Żywot Polaka na Sachalinie w latach 80. i 90. XIX w. Przypadek Edmunda Płoskiego

Content
Title variants
EN
The existence of a Pole in Sakhalin in the 80’s and 90’s of the 19th century. Edmund Płoski case
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy pobytu polskich zesłańców politycznych na najdalej wysuniętej na wschód, azjatyckiej części Rosji w latach 80. i 90. XIX w. Życie więźniów pokazano na przykładzie Edmunda Płoskiego, jednego z przywódców partii Proletariat, który za swoją działalność polityczną został skazany na 16 lat katorgi na Sachalinie. Bazę źródłową niniejszego artykułu stanowią pozostawione przez niego, dotąd nieznane, wspomnienia z kilkuletniego pobytu na kresach imperium rosyjskiego.
EN
The article focuses on a stay of Polish political exiles in the far East, in the Asian side of Russia in the 80’s and the 90’s of the nineteenth century. A life of Edmund Płoski, one of the leaders of the Proletariat party, is given as an example of a life led by the exile. Płoski was sentenced to 16 years of penal servitude in Sakhalin for his political actions. The source basis consists of his previously unpublished memoirs written during his stay at the edge of Russian Empire.
Year
Issue
4
Pages
328-36
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej/Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora
 • Ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa/Ul. Mickiewicza 36B, 06-100 Pułtusk
References
 • Teksty źródłowe:
 • [1] Beniowski M. A, Dziennik podróży i zdarzeń hrabiego M. A Beniowskiego na Syberyi, w Azyi i Afryce, Cz. 1-4, Kraków 1898.
 • [2] Ciecierski F, Znaczniejszych przypadków pewnego z Syberii powrotnego Polaka w 1801 roku, Wrocław 1998.
 • [3] Czechow A, Sachalin, Warszawa 1995.
 • [4] Hawes Ch. H, In the uttermost East. Being on account of investigations among the natives and Russian convicts of the island of Sakhalin, with notes of triad in Korea, Siberia, and Manchuria, New York 1904.
 • [5] Rakowski A., Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, Kraków 2000.
 • [6] Korespondencja Aleksandra Dębskiego do bratowej Ludwiki Dębskiej, Biblioteka im. Zielińskich w Rocku, Dział Zbiorów Specjalnych, sygn. 178.
 • [7] Płoski E., Edmund Płoski. Proletariatczyk i nacjonalista, „Merkuryusz Polski Ordynaryjny".
 • [8] Płoski E, O Bronisławie Piłsudskim, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Akt 18682, T. 1.
 • [9] Płoski E, Wspomnienia, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Akc. 18682, T. 1.
 • [10] PłoskiE., Wspomnienia. Czasy uniwersyteckie, Płock 1938.
 • [11] Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г., cz. 2, Sankt Petersburg 1904.
 • [12] Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г., cz. 1, Sankt Petersburg 1899.
 • [13] Пилсудский Б., Письма отцу, „Известия Института Наследия Бронислава Пилсудского" 2010,nr 14.
 • [14] Свод законов уголовных. Часть первая. Уложение о наказиниях уголовных и исправительных, Sankt Petersburg 1885.
 • Książki/czasopisma:
 • [15] Baumgarten L., Dzieje Wielkiego Proletariatu, Warszawa 1966.
 • [16] Bazylow L., Polacy w Petersburgu, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdansk-Łódź 1984.
 • [17] Bazylow L., Społeczeństwo rosyjskie w pierwszej pokorne XIX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
 • [18] Brus A, Kaczyńska E., Śliwowska W., Zesłanie i katorga w dziejach Polaków 1815-1914, Warszawa 1992.
 • [19] Barycz H. (red.). Historia kontaktów polsko-radzieckich w dziedzinie geologii i geografii, Wrocław 1972.
 • [20] Babicza J., Kuczyński A. (red.), Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie etnografii, Wrocław 1976.
 • [21] Iszczenko M., Polacy na katordze sachalińskiej, [w:] A. Kuczyński (red.), Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, Wrocław 1998.
 • [22] Jedrychowska B., Syberia XlX-wiecznych Polaków - czy zawsze „inny świat", [w:] M. M. Blomber (red.), Polska a Syberia. Spotkanie dwóch światów, Łódź 2001.
 • [23] Jędrychowska B., Polscy zesłańcy na Syberii 1830-1883, Wrocław 2000.
 • [24] Kaczyńska E., Polacy w społecznościach syberyjskich (1813-1914), [w:] A. Kuczyński (red.), Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, Wrocław 1998.
 • [25] Kowalik T., Stanisław Krusiński i „Krusińszczycy", [w;] S. Krusiński, Pisma zebrane,, Warszawa 1958.
 • [26] Kuczyński A, Czterysta lat polskiej diaspory, [w:] A. Kuczyński (red.), Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historyczno-kulturowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993.
 • [27] Kuczyński A., Wójcik Z, Między oczekiwaniem a spełnieniem. Działalność cywilizacyjna Polaków na Syberii, [w:] A Kuczyński (red), Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, Wrocław 1998.
 • [28] Łukawski Z., Historia Syberii, Wrocław-Warszawa-Kraków 1981.
 • [29] Łukawski Z., Ludność polska w Rosji 1863-1914, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 • [30] Muszalski E., Płoski Witold, [w;] Polski Słownik Biograficzny, T. 26.
 • [31] Pacholczykowa A, Płoski Edmund Walenty, T. 26.
 • [32] Sandler S., Życie i działalność Bronisława Białobłockiego, [w:] B. Białobłocki, Szkice społeczne i literackie, Warszawa 1954.
 • [33] Skok EL, Polacy nad Bajkałem 1863-1883, Warszawa 1974.
 • [34] Stogowska AM., Okrętem na zesłanie. Edmund Płoski na Sachalinie, „Zesłaniec" 2012, nr 51.
 • [35] Большая Советская Энциклопедия, Т. 38.
 • [36] Трифонов Ю.Н., ВОЛКОВ А.Е., Добровольный флот России, „Морская коллекция" 2007, nr 6 (96).
 • [37] Юрцовский Н.С., Очерки по истории просвещения в Сибири, Ново-Николаевск 1923.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7388506b-72b1-44c3-a988-74bc1ba58172
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.