PL EN


2013 | 68 | 149-173
Article title

Ignacy Krasicki i Stanisław Poniatowski. Wiersze do synowca króla i przyjaźń bez świadectw

Authors
Content
Title variants
EN
Ignacy Krasicki and Stanislaus Poniatowski. Poemsfor the king’s nephew and undocumented friendship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is dedicated to the friendship between Prince Stanislaus Poniatowski, the king’s nephew, and poet, bishop of Warmia Ignacy Krasicki. No testimony of the bond between these two prominent figures of the Polish Enlightenment has been preserved apart from letters of Krasicki to Poniatowski (no letters from the prince to the poet remain). In the name of friendship, Krasicki dedicated to Poniatowski three poems which are important thematically and artistically perfect. The paper presents the biographical and historical background of contacts between the two friends and interpretation of works by Krasicki.
Year
Volume
68
Pages
149-173
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Butterwick Richard [2000]. Stanisław August a kultura angielska. Badania Polonistyczne za Granicą. T. 5. Warszawa: IBL PAN. ISBN: 8387456594.
 • Goliński Zbigniew [1966]. Nad tekstami Krasickiego . Studia. Studia z Okresu Oświecenia. T. 5. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Zagadnienie autoryzacji druków. S. 5–51. Bibliografia druków, S. 260–301.
 • Goliński Zbigniew [1976]. Komentarz. W: Krasicki Ignacy. Pisma poetyckie. Oprac. Zbigniew Goliński . T. 1–2. Warszawa: PIW. T. 1. S. 377–684. T. 2. S. 315–596.
 • Goliński Zbigniew [1979]. Ignacy Krasicki . Warszawa: PIW. ISBN: 9788306002409.
 • Goliński Zbigniew [1988]. [Objaśnienie do tytułu wiersza Podroż pańska…]. W: Krasicki Ignacy. Satyry i listy. Wstęp Józef Tomasz Pokrzywniak . Oprac. Zbigniew Goliński . Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN: 9788304024595. S. 153.
 • Goliński Zbigniew [2011] Kalendarz życia i twórczości Ignacego Krasickiego . T. 1–2. Do druku przygot. i wstępem opatrzyła Magdalena Górska . Poznań: Wyd. PTPN. ISBN: 9788376540474.
 • Gorska Magdalena [2001]. Krasickiego kolekcje dzieł sztuki. W: Ignacy Krasicki. Nowe spojrzenia. Pod red. Zbigniewa Golińskiego , Teresy Kostkiewiczowej, Krystyny Stasiewicz . Warszawa: DiG. ISBN: 8371812329. S. 103-124.
 • Krasicki Ignacy [1958]. Korespondencja… Z papierów Ludwika Bernackiego wyd. i oprac. Zbigniew Goliński , Mieczysław Klimowicz , Roman Wołoszyński , red. Tadeusz Mikulski . T. 1–2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Krasicki Ignacy [1964]. Wiersze wybrane. Wybór i wstęp Jan Kott . Warszawa: PIW.
 • Krasicki Ignacy [1976]. Pisma poetyckie. Oprac. Zbigniew Goliński . T. 1–2. Warszawa: PIW.
 • Kostkiewiczowa Teresa [1997]. Studia o Krasickim . Warszawa: IBL. ISBN: 9788387456016. Ignacego Krasickiego myśli o zadomowieniu i ruchliwości. S. 9–30.
 • Kostkiewiczowa Teresa [2010]. Z oddali i z bliska. Studia o wieku Oświecenia. Warszawa: Neriton. Ignacego Krasickiego „Wiersze z prozą”. S. 305–343.
 • Łojek Jerzy [1979]. [Wstęp:] Książę Stanisław Poniatowski (1754–1833). W: Pamiętniki synowca Stanisława Augusta . Przeł., wstępem i przyp. Opatrzył Jerzy Łojek . Warszawa: Pax. ISBN: 9788321100319. S. 7–18.
 • Michalski Jerzy [1983]. Hasło: Poniatowski Stanisław . W: Polski Słownik Biograficzny. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk — Łódź. T. 27. S. 481–487.
 • Pusz Wiesław [1985]. Próby teoretycznej refleksji. W: Epistolografia menipejska w Oświeceniu postanisławowskim. Łódź: Wyd. UŁ. ISBN: 9788370160555.
 • Pusz Wiesław [2003]. Klasa klasyków; „Zastanowić się potrzeba…” Uwagi o Uwagach. W: Oświeceni i nie tylko. Łódź: Tercja. ISBN: 8391877361.
 • Rabowicz Edmund [1989]. Krasicki w Gdańsku. „Rocznik Gdański”. T. 49. Z. 1. ISSN: 00803456. S. 95–122.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0079-4791
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73899faa-dc7e-4d5c-a571-f7c5936260bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.