PL EN


Journal
2018 | 1(11) | 135-153
Article title

Jak nie tłumaczyć gier na rosyjski. Analiza lokalizacji gry Książę i Tchórz z języka polskiego na język rosyjski

Authors
Content
Title variants
EN
How not to translate games into Russian. An analysis of the localisation of the game “Książę i Tchórz” from Polish into Russian
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia problematykę błędów pojawiających się w lokalizacji językowej gier wideo. Do omówienia głównych aspektów tego zagadnienia została wybrana polska gra komputerowa Książę i Tchórz (1998, Metropolis) oraz jej wersja rosyjska (Галадор – Проклятие принца; 1999, 7-ой волк). Szczególną uwagę poświęcono również rozgraniczeniu terminów „lokalizacja językowa” oraz „tłumaczenie” gier wideo, klasyfikacji najistotniejszych błędów w tym rodzaju przekładu oraz ich możliwym przyczynom.
EN
The article depicts the question of translation errors found in the linguistic localisation of video games. A Polish computer game Książę i Tchórz (Metropolis, 1998) and its Russian version (Галадор – Проклятие принца, 7-ой волк, 1999) have been chosen to present the most important aspects of the aforementioned issue. Special attention was also drawn to differentiating between the notions of linguistic localisation and translation of video games, classifying crucial errors in this type of translation and their possible reasons.
Journal
Year
Issue
Pages
135-153
Physical description
Dates
published
2018-12-28
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Bernal-Merino, M. Á. (2015). Translation and Localisation in Video Games: Making Entertainment Software Global. New York: Routledge.
 • Burtan, G. (29 września 2016). Zapomnij wszystko, co wiedziałeś o tłumaczeniach. Do tej polskiej firmy wydawcy gier ustawiają się w kolejce. Online: <http://innpoland.pl/129995,zapomnij-wszystko-co-wiedziales-o-tlumaczeniach>.
 • Czech, D. (2013). Challenges in video game localization: An integrated perspective. Explorations, 1(1), 3–25.
 • Donovan, T. (2010). Replay: The History of Video Games. Lewes: Yellow Ant.
 • Drab, E. (2014). Gry wideo a przekład: nowe pole badań w obrębie tłumaczenia audiowizualnego. Rocznik Przekładoznawczy, 9(1), 101–114.
 • Dybiec-Grajer, J. (2013). Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego. Kraków: Universitas.
 • Dzierżanowska, H. (1988). Przekład tekstów nieliterackich na przykładzie języka angielskiego. Warszawa: PWN.
 • Grucza, F. (red.) (1978). Z problematyki błędów obcojęzycznych. Warszawa: WSiP.
 • Hejwowski, K. (2001). Źródła błędów w tłumaczeniu na język ojczysty. W: A. Kopczyński, U. Zaliwska-Okrutna (red.), Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka. Materiały z XXI Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, 29–30 maja 2000 r. (s. 149–159). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Juul, J. (2005). Half-real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds. Cambridge [Massachusetts]: MIT Press.
 • Karczewska, D. (2001). O błędach w tłumaczeniu. W: A. Kopczyński, U. Zaliwska-Okrutna (red.), Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka. Materiały z XXI Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, 29–30 maja 2000 r. (s. 129–135). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kuipers, E.-J. (2010). Lokalizacja gier komputerowych – czyżby dziecinnie proste? Nowe perspektywy w szkoleniu tłumaczy pisemnych. Homo Ludens, 2(1), 77–86.
 • Kutera, T. (14 lipca 2014). Już niedługo będzie można zagrać w „Księcia i Tchórza” na współczesnym sprzęcie. Online: <http://polygamia.pl/juz-niedlugo-bedzie-mozna-zagrac-w-ksiecia-i-tchorza-na-wspolczesnym-sprzecie>.
 • Lurkmore.to (11 czerwca 2017). Русефекации [Rusefekacja]. Online: <http://lurkmore.to/Русефекации>.
 • Mosin, M. (Мосин М.) (14 stycznia 2015). Вспоминаем тех, благодаря кому у нас были компьютерные игры на русском языке [Wspominamy tych, dzięki którym mieliśmy gry komputerowe w języku rosyjskim]. Online: <https://xakep.ru/2015/01/14/old-translators>.
 • O’Hagan, M., Mangiron, C. (2013). Game Localization: Translating for the Global Digital Entertainment Industry. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
 • Pieńkos, J. (2003). Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze”.
 • TVGRYpl (3 września 2017). Pierwsza naprawdę udana polska gra? „Książę i Tchórz” po długich latach. Online: <https://www.youtube.com/watch?v=bnKK_tqGWJI>.
 • Ujutnyj podwalczik (Уютный подвальчик) (24 czerwca 2015). Почему игры стали плохими? [Dlaczego gry są teraz złe?]. Online: <https://www.youtube.com/watch?v=6UOGKDR2RLI>.
 • Data dostępu od źródeł internetowych wykorzystanych w tekście: 30 grudnia 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-738b3703-003b-4197-aa8a-115dbf94ea7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.