PL EN


2018 | 100(156) | 11-29
Article title

Problematyka psychologiczna w polskich artykułach naukowych z obszaru rachunkowości – analiza publikacji

Content
Title variants
EN
Psychological issues in Polish accounting articles – an analysis of publications
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W naukach ekonomicznych, w tym w rachunkowości, szczególnego znaczenia nabrała psychologia i koncepcje psychologiczne jako odpowiedź na kwestionowanie prawdziwości paradygmatu człowieka ekonomicznego. Celem tego artykułu jest analiza polskich tekstów naukowych z dziedziny rachunkowości, które uwzględniają kwestie psychologiczne. Analiza dorobku polskiego środowiska naukowego jest przeprowadzona zarówno pod względem ilościowym, jak i tematycznym artykułów. Dotychczas opublikowane artykuły mają głównie charakter wprowadzający. Za szczególnie wartościowe należy uznać dogłębne i przekrojowe artykuły teoretyczne, które w sposób wszechstronny analizują konkretną zmienną psychologiczną, oraz nieliczne jeszcze artykuły empiryczne.
EN
As a response to questioning the homo oeconomicus paradigm, psychology and psychological concepts have acquired a special meaning in economics and business, including accounting. The purpose of this paper is to analyze Polish scientific articles on accounting which take psychological issues into account. The analysis concentrates on the quantitative as well as the thematic aspect of the publications. The analyzed papers mostly have an introductory character. The most valuable contributions include theoretical papers which provide an in-depth comprehensive analysis of specific psychological variables and a number of empirical papers.
Contributors
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-738d15d5-246e-40f6-8ece-63e6cec6a709
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.