PL EN


2019 | 16 | 177-190
Article title

Nazwy handlowe piwa w polszczyźnie. Próba typologii

Authors
Content
Title variants
EN
Trade Names of Beer in the Polish Language – An Attempt at a Typology
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the study is to classify trade names of beer occurring in the Polish language. The collected material comprises 700 trade names of beer. Names of beer were divided according to their meaning into the two basic groups: the names of direct motivation and names of conventional motivation. The paper has shown that among the Polish beer names the dominating group are monolexic nouns. The most numerous groups are place names and related to them. There is a tendency to form sophisticated names.
Keywords
Year
Issue
16
Pages
177-190
Physical description
Contributors
 • Universität Wrocław, Wrocław
References
 • Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Red. Ewa Rzetelska-Feleszko. Warszawa, Krakow: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1998, 398–403. Print.
 • Słownik wspołczesnego języka polskiego. Red. Bogusław Dunaj. Warszawa: Wilga, 1996. Print.
 • Boryś, Wiesław. Słownik etymologiczny języka polskiego. Krakow: Wydawnictwo Literackie, 2005. Print.
 • Bruckner, Aleksander. Słownik etymologiczny języka polskiego. Krakow: Krakowska Społka Wydawnicza, 1927. Print.
 • Gałkowski, Artur. Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porownawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, 2008. Print.
 • Graf, Magdalena. „Ce n’est pas IPA, to Stare ALE jare. Globalne – etniczne – lokalne w nazwach alkoholi”. Język Polski, tom XCVII, nr 3. Krakow: Towarzystwo Miłośnikow Języka Polskiego, 2017, 56–66. Print.
 • Idzikowska, Magdalena. „Imiona osobowe w roli chrematonimow (na przykładzie nazw artykułow handlowych)”. Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Red. Magdalena Czachorowska i Łucja Maria Szewczyk. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000, 211–221. Print.
 • Jaros, Violetta. „Techniki nominacyjne w zakresie wspołczesnego nazewnictwa wyrobow piekarniczych i cukierniczych”. Chrematonimia jako fenomen wspołczesności. Red. Maria Biolik i Jerzy Duma. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011, 215–233. Print.
 • Kosyl, Czesław. „Chrematonimy”. Wspołczesny język polski. Red. Jerzy Bartmiński. Wrocław: Wiedza o kulturze, 1993, 439–444. Print.
 • Lech-Kirstein, Danuta. „Kreacje nazewnicze w nazwach drinkow”. Chrematonimia jako fenomen wspołczesności. Red. Maria Biolik i Jerzy Duma. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011, 283–292. Print.
 • Lewandowski, Andrzej. Wspołczesne polskie nazwy firmowe. Zielona Gora: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Gorze, 1992. Print.
 • Mazur, Rafał i Barbara Żebrowska-Mazur. „Nazwa najkrotszym komunikatem perswazyjnym. Analiza chrematonimow marketingowych na przykładzie nazw polskich piw rzemieślniczych”. Nasz język ojczysty – etyka i estetyka słowa. Red. Mirosława Mycawka, Rafał Mazur i Barbara Żebrowska-Mazur. Krakow: Libron, 2018, 235–260. Print.
 • Rutkiewicz-Hanczewska, Małgorzata. „Chrematonimy w procesie ich generowania – typologia gatunku”. Chrematonimia jako fenomen wspołczesności. Red. Maria Biolik i Jerzy Duma. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011, 409–420. Print.
 • Siwiec, Adam. Nazwy własne obiektow handlowo-usługowych w przestrzeni miasta. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Print.
 • Skowronek, Katarzyna i Mariusz Rutkowski. Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej. Krakow: Lexis, 2004. Print.
 • Skubalanka, Teresa i Czesław Kosyl. „O powstawaniu nazw firmowych”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne. Vol. 23/24, 1968/1969, 207–221. Print.
 • Tomecka-Mirek, Anna. „Leon i Elektryczna pomarańcza, czyli o uwodzeniu nazwą. Tendencje w tworzeniu nazw sokow, nektarow i napojow”. Nazwy własne a społeczeństwo. Red. Romana Łobodzińska. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2010, 357–370. Print.
 • Walczak, Bogdan. „Nazwy firmowe: priopria czy appellativa?”. Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Red. Magdalena Czachorowska i Łucja Maria Szewczyk. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000, 113–122. Print.
 • Zimny, Rafał. Kreowanie obrazow świata w tekstach reklamowych. Warszawa: Trio, 2008. Print.
 • Cichoński, Marcin i Piotr Wierzbowski. Polskie piwa. Leksykon. Warszawa: Multico, 2013. Print.
 • Delos, Gilbert. Piwa Świata. Warszawa: Twoj Styl, 2000. Print.
 • Fałat, Ziemowit. Wszystko o piwie. Warszawa, Rzeszow: Ad Oculos, 2005. Print.
 • Jackson, Michael. Piwa. Przegląd gatunkow. Bielsko-Biała: Pascal, 1994. Print.
 • Kaczmarek, Tadeusz. Księga piw i browarow polskich. Warszawa: BC, 1994. Print.
 • Rum, Leszek. Ilustrowany leksykon piwa. Poznań: Kurpisz, 2005. Print.
 • Sienkiewicz, Henryk. Piwne Mazowsze, Warszawa: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Mazowiecki Instytut Kultury, 2007. Print.
 • Strojny, Aleksander. Browary w Polsce. Warszawa: Hachette Polska, 2009. Print.
 • Wiśniewski, Przemysław. Piwa historie niezwykłe. Warszawa: Print Shops Prego, 1993. Print.
 • Browar.biz. http://www.browar.biz/forum/. 20.1.2016.
 • Centrum Piwowarstwa. http://www.centrumpiwowarstwa.pl/. 20.1.2016.
 • Definicja nazwy handlowej zaproponowana przez Radę Języka Polskiego. http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&id=93:definicje-poj-nazwa. 20.01.2016.
 • http://ocen-piwo.pl/index.php?page=1&country=Polska. 20.1.2016.
 • Piwopedia. http://www.piwopedia.pl/encyklopedia/piwa. 20.1.2016.
 • Piwa naszego powszedniego. http://amatorpiwa.blogspot.com/p/piwa-alfabetycznie.html.20.01.2016.
 • http://www.smaki-piwa.pl/ranking-piw/. 20.1.2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73963249-f2b6-4b76-ae53-9ef6dc435256
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.