PL EN


2019 | 62 | 247-250
Article title

Moniuszko oswojony? Refleksje po ogólnopolskiej konferencji naukowej „Od dźwięku do słowa. Rola Stanisława Moniuszki w kulturze polskiej XIX i XX wieku”

Authors
Content
Title variants
EN
Moniuszko tamed? Reflections after the nationwide scientific conference “From sound to words. The role of Stanisław Moniuszko in the Polish Culture of the 19th and 20th centuries”.
RU
Приручить Монюшко? Размышления после Всепольской научной конференции «От звука к слову. Роль Станислава Монюшко в польской культуре XIX–XX веков»
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podsumowanie wydarzeń zorganizowanych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca z okazji dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora. Biblioteka włączyła się w obchody Roku Moniuszkowskiego, realizując projekt „Nie taki Straszny Dwór – oswajanie Moniuszki”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
EN
A summary of the events organised in the Hieronim Łopaciński Regional Public Library in Lublin as part of the Moniuszko 2019 – Promesa [Moniuszko – The Promise] programme implemented by the Institute of Music and Dance on the occasion of the 200th anniversary of the composer's birth. The Library joined the celebrations of the Year of Moniuszko, by organising the project Nie taki Straszny Dwór – oswajanie Moniuszki [Not Such a Haunted Manor – Taming Moniuszko], co-financed from the funds of the Minister of Culture and National Heritage.
RU
Краткое описание мероприятий, организованных в Люблинской Воеводской Публичной Библиотеке им. Иеронима Лопацинского в рамках программы «Монюшко 2019 – Промеса», реализуемых Институтом музыки и танца по случаю двухсотлетия со дня рождения композитора. Библиотека присоединилась к празднованию Года Монюшко, реализовав проект «Не такой и Cтрашный двор – приручение Монюшко», софинансируемый министром культуры и национального наследия.
Year
Volume
62
Pages
247-250
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-739640b9-4bde-4b09-b777-d326bb42ca9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.