PL EN


2014 | 2 | 13-24
Article title

CHAOS CYWILIZACYJNY W EDUKACJI W CHMURACH I SILOSACH

Authors
Content
Title variants
EN
CIVILISATION IN CHAOS EDUCATION IN THE CLOUDS AND SILOS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Problematyka chaosu cywilizacyjnego w edukacji rozwiązywana jest przede wszystkim w aspekcie profesjo- logicznym wynikającym ze zmienności zawodów oraz warunków pracy. Cywilizacja rozumiana jako stan kultury materialnej zawiera w sobie czynniki dynamizujące i zarazem hamujące procesy zmian w edukacji. Dlatego chaos metaforyczny i deterministyczny traktowane są jako nie do końca znane mechanizmy ujawniające się w chmurach, które związane są z technologią informacyjno-komunikacyjną oraz w silosach informacyjnych kumulujących wiedzę i kapitał społeczny nie zawsze wykorzystany na rynku pracy i działalności w czasie wolnym od pracy.
EN
The problem of the chaos of civilization in education are resolved primarily in profess-logical aspect resulting from occupation variability, and working conditions. Civilization understood as a state of material culture includes the factors dynamiting and at the same time inhibiting the processes of change in education. Therefore, metaphorical and deterministic chaos are treated as not fully known mechanisms manifest themselves in the clouds, that are associated with information and communication technology and information silos cumulative knowledge and social capital is not always used in the labor market and activity in their leisure time.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
References
 • Baron-Polańczyk E., Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
 • Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wyd. WAM, Kraków 2006, w: http://64.233.183.104/search?q=cache:pqI6VKSHs18J:czytelnia.onet.pl [2007-11-01].
 • Becker G. S., Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, National Bureau of Economic Research, New York 1975.
 • Bonfour A., Edvinsson L., Intellectual Capital for Communities: Nations, Regions and Cities. Elsevier, London 2005.
 • Cywilizacja. Największe wynalazki i odkrycia, naukowe sensacje ostatniego półwiecza,Jubileuszowa Kolekcja Polityki,Zeszyty, nr 1-11 [715775583; 2009-08-16].
 • Denek K., Kuźniak I., Projektowanie celów kształcenia w reformowanej szkole, Poznań 2001.
 • Elias N., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, PIW, Warszawa 1980.
 • Fromm E., Mieć czy być? Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2003.
 • Gajda J., Antropologia kulturowa. Część I. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toruń 2005.
 • Konsumpcjonizm, w: http://64.233.183.104/search?q=cache: Wd68Z4TT2TkJ:pl,wikipedia.org/wiki/Konsumpcjonizm+konsu… [2007-10-31].
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, PWN, Warszawa1967.
 • Kowanda C., Co nas napędza, co nas hamuje. Ranking Polityki Europejski Wskaźnik Rozwoju 2014, w: Polityka 2014, nr 21 (2959), 21.05-27.05.2014.
 • Learning: the treasure within. Report to UNESCO of International Commission on Educational for the Twenty-first century, Paris 1996.
 • Lerro A., Carlucci D., Schiuma G., Intellectual Capital Index. Relationships between Intellectual Capital Index and Value Creation Capability within Italian Regions, Frontiers of E-Business Research 2005.
 • Marciszewski W., Nauka we współczesnej cywilizacji, w: Z. Cackowski, J. Kmita, K. Szaniawski, P. J. Smoczyński, Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1987.
 • Markowski A., Pawelec R., Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Wydawnictwo WILGA, Warszawa 2001.
 • McKenna T., w: Trzej jeźdźcy anty-apokalipsy, w: http://zb.eco.pl/zb/83/recenzje.htm [2009-03-07].
 • Morawski R. (opr.), Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, Warszawa 2009,
 • Morin E., Duch czasu, PWN, Warszawa 1965.
 • Norwid C., Pisma wybrane. 1 Wiersze, PIW, Warszawa 1969.
 • Pascher E., Shachar S., The Intellectual Capital of the State Israel, [w:] Intellectual Capital for Communities Nation, Regions and Cities, A. Bonfour,L. Edvinsson, Elsevier Butterworth-Heinemann, London 2005.
 • Pomeda J. R., Merino M. C., Murcia R. C., Villar M. L., Towards an Intellectual Capital of Madrid, New Insight and Developments, paper presented at The Transparent Enterprise. The Value of Intangibles, Madrid, Spain, 25-26 November 2002.
 • Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, PIW, Warszawa 1995.
 • Prokopowicz P., Pawi ogon – ewolucyjne spojrzenie na kulturę konsumpcyjną, w: http://krytyka.org/pokaz_artykul.php?id=22 [2007-09-11].
 • Quain B., Era pro-konsumenta. Jak wykreować bogactwo, kupując mądrzej, a nie taniej! InterNet Services Corporation of Poland Sp. z o.o,, Warszawa 2005.
 • Raport o kapitale intelektualnym Polski – skrót i komentarz, w: http://www.monitor.edu.pl/felietony,raport-o-kapitale-inelektualnym-polski-a-skrot-i-komentarz.html [2010-02-02].
 • Schuller T., The Complementary Roles of Human and Social Capital, International Symposium– The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-being, 2000, [w:] http://www.oecd.org/dataoecd/5/48/1825424.pdf [2010-03-10].
 • Sillamy N., Słownik psychologiczny, Wydawnictwo „Książnica”, Katowice 1998.
 • The Well-being of Nations. The role of human and social capital, OECD 2001, w: http://www.oecd.org/findDocument/02350,en_2649_34543_1_1_1_1_1,00.html [2007-01-20].
 • Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, Copyright by dilithium Press, Ltd., New York 1989, p. 454.
 • Wenta K., Edukacja do zawodu(ów) na chaotycznym rynku pracy, w: B. Pietrulewicz (red.),Edukacja – praca – rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010, s. 51-63.
 • Wenta K., Kapitał ludzki i edukacja dla przedsiębiorczości,w: W. Kojs, E. Piotrowski, T. M. Zimny (red.), Wyzwania XXI wieku, Edukacja Jutra. VIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Częstochowa 2002.
 • Wenta K., Pedagogika małego dziecka, w: A. Stachura, T.M. Zimny (red.) W poszukiwaniu nowej jakości edukacji, Szczecin 2005.
 • Wenta K., Teoria chaosu w dyskusji nad pedagogiką, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2011.
 • Wenta K., Wychowanie dorosłych do wartości konsumpcyjnych w ponowoczesnym świecie, Edukacja Humanistyczna 2009, nr 1.
 • Wenta K., Zysk z kapitału intelektualnego w zglobalizowanym świecie, w: M. Szymańska (red.) Edukacja dla potrzeb rynku pracy – realia, możliwości, perspektywy, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrków Trybunalski 2011.
 • Więziak D., Measurement of national intellectual capital application to UE countries, IRISS Working Paper 2007-13, CEPS/INSTEAD, Differdange, Luxemburg 2007.
 • Żakowski J., W szponach ryzyka, wywiad z niemieckim socjologiem Ulrichem Beckiem, Społeczeństwo ryzyka, w: Niezbędnik Inteligenta, Polityka nr 25 (2509) 25 czerwca 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73a42999-5890-4b90-9229-efffc526f7ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.