PL EN


2017 | 481 | 94-105
Article title

Raportowanie kapitału intelektualnego organizacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie istoty, znaczenia, narzędzi do raportowania o kapitale intelektualnym organizacji. Obiektem oceny są organizacje funkcjonujące w warunkach nowej gospodarki. Metoda badawcza opiera się na krytycznej analizie dostępnej literatury przedmiotu. W artykule wskazano, że kapitał intelektualny stanowi najsilniejszy atut w tworzeniu wartości firmy i jej przewagi konkurencyjnej. Podkreślono, że tworzy on ponadprzeciętną wartość dla przedsiębiorstwa, dlatego konieczne jest mierzenie i komunikowanie jego wartości interesariuszom. Odniesiono się do wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego, wskazując jego wady i zalety. Przedstawiono istotę, potrzebę i zalety raportowania o kapitale intelektualnym. Odniesiono się do dyrektywy UE dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73a98015-b9c1-4493-97b9-1e9a0f9ce466
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.