PL EN


2016 | 4 | 53-72
Article title

INSTYTUT WSCHODNI „REDUTA”. ZARYS DOROBKU WYDAWNICZEGO DO 1952 ROKU

Content
Title variants
EN
„REDUTA” EASTERN INSTITUTE. AN OUTLINE OF PUBLISHING OUTPUT (UP TO 1952)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper explores the publishing legacy of the „Reduta” Eastern Institute (Instytut Wschodni), which first functioned under the name Near and Middle Eastern Institute. this was an academic and editorial institution, established in 1946 by Polish refugees during the course of their wartime and post-war wandering. It initially functioned in the Near East, and, at the end of the 1940s and the beginning of the 1950s, it moved to Great Britain. It had its permanent headquarters in London. e author discusses magazines and selected books published by „Reduta” in the first phase of its existence up to the early 1950s. He emphasises the significance of the Institute’s publications dedicated to history and to contemporary issues related to countries of the Near and Middle East and Russia. He mentions the role played by „Reduta” in the lives of Poles from the so-called „Independence Emigration” of the rst half of the 20th century, living in Britain.
Year
Issue
4
Pages
53-72
Physical description
Contributors
References
 • Kościałkowski S., Łagowska M., Polonica zagraniczne libańskie z lat 1942–1949, w: Teka Bejrucka. Zeszyt B. Materiały bibliograhczne, Bejrut, 1949, s. 23–110.
 • Zabielska J. , Bibliography of books in Polish or relating to Poland published outside Poland since September 1, 1939, t. 1, 1939–1951, London, 1954.
 • Polonica zagraniczne. Bibliograha za okres od września 1939 do 1955 roku, red. J. Wilgat (t. 1), D. Bilikiewicz-Blanc (t. 2–5), Warszawa, 1975, t. 1; 1987, t. 2; 1991, t. 3; 2003,t. 4–5.
 • Kantak K., Dzieje uchodźstwa polskiego w Libanie, Bejrut, 1955.
 • Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Terlecki, Londyn, 1965, t. 2.
 • Czasy nadziei. Działalność oświatowo-polityczna w JWSW, Londyn, 1972.
 • Bazylow L., Historia Rosji, Warszawa, 1985.
 • Draus J., Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939–1950, Lublin, 1993.
 • Mobilizacja uchodźstwa do walki politycznej 1945–1990, red. L. Kliszewicz, Londyn, 1995.
 • Habielski R., Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa, 1999.
 • Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków, 2001.
 • Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń, 2003, t. 2.
 • III. Publikacje wydane lub wspierane przez Instytut Wschodni „Reduta”
 • „Sprawy Bliskiego i Środkowego Wschodu”, Jerozolima – Bejrut – Londyn, 1947–1956.
 • „The Eastern Quarterly”, Jerozolima – Londyn, 1947–1953.
 • Bączkowski W., Rosja wczoraj i dziś. Studium historyczno polityczne, Jerozolima, 1946.
 • Wielhorski W., Kraje bałtyckie a Rosja, Londyn, 1949.
 • Wielhorski W., Naród białoruski wśród swych sąsiadów, Londyn, 1949.
 • Kalinowski J., Dziesięć lat polityki Związku Sowieckiego, Londyn, 1950.
 • Kukiel M., Próby unii polsko-rosyjskiej (1805–1815), Londyn, 1950.
 • Sukiennicki W., Trzydzieści lat emigracji rosyjskiej, Londyn, 1950.
 • Kukiel M., Polityka wschodnia księcia Adama Czartoryskiego w dobie emigracyjnej, Londyn, 1951.
 • Rajkowski W., Kon_ikt na^owy w Persji (tło polityczno-gospodarcze), Londyn, 1951.
 • Szyszkowski W., O ludobójstwie, Londyn, 1951.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73ae9e45-c30b-429b-90fe-fdd271026037
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.