PL EN


2019 | 10 | 1 | 15-22
Article title

Modelowanie kompetencji nauczyciela szkoły przyszłości

Content
Title variants
EN
Modeling of the Competence of a Future School Teacher
Conference
Edukacja-technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono systemowe podejście do analizy cech konstytutywnych nauczyciela współczesnej szkoły, która dynamicznie przeobraża się z ujęcia postindustrialnego w szkołę społeczeństwa informacyjnego. Syntetycznym podsumowaniem przeprowadzonych teoretyczno- -praktycznych analiz jest tabelaryczne ujęcie kompetencji nauczyciela szkoły przyszłości – szkoły społeczeństwa informacyjnego.
EN
The article presents a systematic approach to the analysis of constitutive features of a modern school teacher, which is dynamically transforming from a post-industrial perspective into a school of information society. A summary of the theoretical and practical analyzes carried out is a tabular approach to the competence of the teacher of the school of the future - schools of the information society.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
15-22
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Profesor zwyczajny doktor habilitowany, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Polska
 • Doktor habilitowany profesor UR, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych, Polska
References
 • Bogaj, A. (1999). Kulturowe i cywilizacyjne determinanty reformy kształcenia ogólnego. W: J. Gniteckiego, J. Rutkowiak (red.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego (s. 163–171). Warszawa, Poznań: PTP.
 • Duraj-Nowakowa, K. (1992). Teoria systemów a pedagogika. Kraków: Wyd. WSP w Krakowie.
 • Duraj-Nowakowa, K. (1997). Modelowanie systemowe w pedagogice. Kraków: Wyd. WSP w Krakowie.
 • Dylak, S. (red.). Jaka szkoła była i jaka już nie będzie. Pobrane z: http://www.edunews.pl/ index.php?option=com_content&task=view&id=1130&Itemid=8 (2.2019).
 • Furmanek, W. (1998). Z teorii edukacji zawodowej. Lublin: PWZN „Print 6”.
 • Furmanek, W. (2012). Konieczność systemowego podejścia w prezentowaniu przedmiotu badań współczesnej pedagogiki pracy. Pedagogika Pracy, 5, 5–36.
 • Jak budować szkołę jutra? Pobrane z: www.pwsz.pila.pl/news,pl,aktualnosci,3439,porozmawiajmy- -jak-budowac-jutro.html (2.2019).
 • Kuzin, M., Walat, W. (red.) (2017). Piórem i sercem. Pamiętniki nauczycieli. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Laszlo, E. (1978). Systemowy obraz świata. Warszawa: PIW.
 • Senge, P.M. (2003). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73b1473f-3f2b-4f41-afc8-b76c9eacccc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.