PL EN


2015 | 3 | 267-282
Article title

Od krytyki do czytelnictwa. Juliana Kornhausera działalność krytycznoliteracka w latach pierwszych

Authors
Title variants
EN
From literary criticism to reading. Literary criticism of Julian Kornhauser in the first decade of 21st century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an attempt to recognize Julian Kornhauser’s critical idiom in the first decade of 21st century. The author takes steps to inscribe the critical project of The Inner World author into the congenial paradigm of the French thematic school (borders of empathy and identification, fascination and understanding, authenticity), and to pinpoint the basic ideas that Kornhauser’s critical thought circulates around (the issue of authenticity and identity of a poem persona and a critic).
Year
Issue
3
Pages
267-282
Physical description
Dates
published
2015.11.01
Contributors
author
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Bielska Magdalena, Brzydkie zwierzęta, Kraków 2006.
 • „Chamuły”, „gnidy”, „przemilczacze”… Antologia dwudziestowiecznego pamfletu polskiego, red. D. Kozicka, Kraków 2011.
 • Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Kraków 2007.
 • Fattal Michel, Logos. Między Orientem a Zachodem, przeł. P. Domański, Warszawa 2001.
 • Gleń Adrian, Poezja i nie-codzienność, „Temat” 2006, vol. 6/7.
 • Tegoż, O kilku wyborach (cudzych) wierszy Juliana Kornhausera. Prolegomena do rozważań nad referencją transtekstualną, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2010, nr 3.
 • Tegoż, Od-czytywanie Kornhausera, „Śląsk” 2011, nr 9.
 • Gołębiewski Łukasz, Gdzie jest czytelnik?, Warszawa 2012.
 • Gutorow Jacek, Linia życia, Kraków 2006.
 • Karasek Krzysztof., Gondwana i inne wiersze, Warszawa 2006.
 • „Kartografowie dziwnych podróży”. Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku, red. K. Biedrzycki, J. Fazan, D. Kozicka, M. Wyka, J. Zach, Kraków 2004.
 • Kociuba Grzegorz, Ciemna kantyczka i blask szarości, w: „Było nie minęło”. Antologia tekstów krytycznych poświęconych twórczości Juliana Kornhausera, red. A. Gleń, Opole 2011.
 • Kuczkowski Krzysztof, Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości, Sopot 2007.
 • Kunz Tomasz, Dlaczego „młoda poezja” nie istnieje?, „Odra” 2013, nr 2.
 • „Nie zamykać się w klatce literatury”. Ze Stefanem Chwinem rozmawia Paweł Czapczyk, „Polonistyka” 2013, nr 1.
 • Poulet Georges, Krytyka identyfikująca się, przeł. J. Zbierska-Mościcka, w: Szkoła Genewska w krytyce. Antologia, wybór H. Chudak i in., przedmowa M. Żurowski, Warszawa 1998.
 • Simmel Georg, Filozofia przygody, w: tegoż, Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukaszewicz, Warszawa 2006.
 • Sommer Manfred, Zbieranie, przeł. J. Merecki, Warszawa 2003.
 • Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy, red. A. Brodzka-Wald, T. Żukowski, Warszawa 2003.
 • Szaruga Leszek, Pisanie o literaturze, „Polonistyka” 2013, nr 1.
 • Varga Krzysztof, Zamiast kos – pióra na sztorc!, „Gazeta Wyborcza” z dnia 2 marca 2013 r.
 • Zawada Andrzej, Oset, pokrzywa, w: tegoż, Oset, pokrzywa. Szkice o literaturze, Wrocław 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73b33ce0-494a-4d39-a84e-c4d29cb46f52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.