PL EN


2015 | 226 | 35-43
Article title

On financial markets infrastructures

Content
Title variants
EN
O infrastrukturze rynków finansowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main aim of this paper is to present a characteristic and an analysis of the important role of financial markets infrastructures (FMIs) in the world economy. Actually, the word “infrastructure” is frequently used, however the existing definitions differ. In the first part of the paper, a brief survey of literature on this subject is given. As a result, two characteristics of the FMI are presented and analyzed. In the second part of the paper, an outline of actual theory of FMIs – with a description of its recent history – is highlighted. The third part gives a survey of FMIs regulation. In the fourth part, the role of FMIs in the world economy is dealt with.
EN
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie cech oraz przeanalizowanie roli pełnionej przez infrastrukturę rynków finansowych (IRF) w światowej gospodarce. Pomimo częstego wykorzystywania terminu „infrastruktura” brak zgodności co do jego definicji. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu literaturowego poświęconego temu zagadnieniu. W rezultacie zaprezentowano i przeanalizowano dwie cechy IRF. W drugiej części opracowania przedstawiono zarys teorii IRF, wraz z krótkim opisem ostatnich wydarzeń w tej dziedzinie. Część trzecia zawiera przegląd regulacji dotyczących IRF. W części czwartej opisano rolę, którą IRF pełnią w światowej gospodarce.
Year
Volume
226
Pages
35-43
Physical description
Contributors
References
 • Buhr W. (2003), What is Infrastructure?, University of Siegen, Paper No. 107-03.
 • CPSS – IOSCO (2011), Consultative Report on Principles for Financial Markets Infrastructures. March 2011, http: www.bis.org/press/p1 10310htm.
 • CPSS – IOSCO (2012), Consultative Report on the Recovery and Resolution of Financial Market Infrastructures, http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS246.pdf
 • Jochimsen R. (1966), Theorie der Infrastruktur, Grundlagen der marktwirtschaftlichen Entwicklung, JCB Mohr (Paul Siebeck), Tübingen.
 • Pavlát V. (2013). Globální finanční trhy. (Global Financial Markets.), VŠFS – Eupress, Praha.
 • Pavlát V. (2013a), On the Changing Structure of the World Financial Markets. Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 170, Katowice.
 • [www 1] Online Etymology Dictionary, 1927. http://dictionary.reference.com/browse/infrastructure (accessed: 24.04.2008).
 • [www 2] Oxford English Dictionary, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/infrastructure?q=Infrastructure, (accessed: 01.07.2014).
 • [www 3] “Infrastruktura je soubor odvětví zajištujících ekonomické a sociální systémové funkce.“(Infrastructure is a set of branches performing economic and social systemic
 • functions.) http://slovnik-cizich-slov.info/infrastruktura (accessed: 01.07.2014).
 • [www 4] http://en.wikipedia.org/wiki/Infrastructure (accessed: 30.6.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73b7fee5-524c-4879-91e7-531ea6eaa56e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.