Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 226 | 35-43

Article title

On financial markets infrastructures

Content

Title variants

EN
O infrastrukturze rynków finansowych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie cech oraz przeanalizowanie roli pełnionej przez infrastrukturę rynków finansowych (IRF) w światowej gospodarce. Pomimo częstego wykorzystywania terminu „infrastruktura” brak zgodności co do jego definicji. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu literaturowego poświęconego temu zagadnieniu. W rezultacie zaprezentowano i przeanalizowano dwie cechy IRF. W drugiej części opracowania przedstawiono zarys teorii IRF, wraz z krótkim opisem ostatnich wydarzeń w tej dziedzinie. Część trzecia zawiera przegląd regulacji dotyczących IRF. W części czwartej opisano rolę, którą IRF pełnią w światowej gospodarce.

Year

Volume

226

Pages

35-43

Physical description

Contributors

References

 • Buhr W. (2003), What is Infrastructure?, University of Siegen, Paper No. 107-03.
 • CPSS – IOSCO (2011), Consultative Report on Principles for Financial Markets Infrastructures. March 2011, http: www.bis.org/press/p1 10310htm.
 • CPSS – IOSCO (2012), Consultative Report on the Recovery and Resolution of Financial Market Infrastructures, http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS246.pdf
 • Jochimsen R. (1966), Theorie der Infrastruktur, Grundlagen der marktwirtschaftlichen Entwicklung, JCB Mohr (Paul Siebeck), Tübingen.
 • Pavlát V. (2013). Globální finanční trhy. (Global Financial Markets.), VŠFS – Eupress, Praha.
 • Pavlát V. (2013a), On the Changing Structure of the World Financial Markets. Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 170, Katowice.
 • [www 1] Online Etymology Dictionary, 1927. http://dictionary.reference.com/browse/infrastructure (accessed: 24.04.2008).
 • [www 2] Oxford English Dictionary, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/infrastructure?q=Infrastructure, (accessed: 01.07.2014).
 • [www 3] “Infrastruktura je soubor odvětví zajištujících ekonomické a sociální systémové funkce.“(Infrastructure is a set of branches performing economic and social systemic
 • functions.) http://slovnik-cizich-slov.info/infrastruktura (accessed: 01.07.2014).
 • [www 4] http://en.wikipedia.org/wiki/Infrastructure (accessed: 30.6.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-73b7fee5-524c-4879-91e7-531ea6eaa56e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.