PL EN


2014 | 3 | 282-284
Article title

Najczęstsze przyczyny zgłaszania się pacjentów pediatrycznych do Poradni Laryngologicznej w Poznaniu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
References
  • Gryczyńska D, red. Otorynolaryngologia dziecięca. Bielsko-Biała: alfa-medica press; 2007: 134–141, 337–341.
  • Hassmann-Poznańska E. Wysiękowe zapalenie ucha środkowego (OMS). Pol Przegl Otolaryngol 2012; 1(3): 215–219.
  • Gryczyńska D, Hassmann-Poznańska E, Grzegorowski M, i wsp. Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne dla wybranych jednostek chorobowych w otorynolaryngologii dziecięcej. Post Chir Głowy Szyi 2006; 5, 1(9) (Supl. 1): S42–S59.
  • Niedzielska G. Postępowanie w nawracających zapaleniach migdałków u dzieci. Otorynolaryngologia 2003; 2(1): 8–10.
  • Discolo CM, Darrow DH , Koltai PJ. Infectious indications for tonsillectomy. Pediatr Clin N Am 2003; 50: 445– 458.
  • Cotton RT , Myer CM, eds. Practical pediatric otolaryngology. Philadelphia: Lippincott-Raven Publisher; 1999: 15–40.
  • Chmielik M, Zając B. Operacje migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego u dzieci – metody operacyjne i wskazania do zabiegów. Mag ORL 2003; Supl. IV: 9–16.
  • Topczewska-Cabanek A, Gomułka B, Nitsch-Osuch A, i wsp. Analiza przyczyn hospitalizacji dzieci w oddziale otolaryngologicznym wybranego szpitala w W arszawie. Fam Med Prim Care Rev 2013; 15(2): 188–191.
  • Hryniewicz W, Ozorowski T, Radzikowski A, i wsp. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2010. Źródło: http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/RekomendacjeA42009.pdf: 37–42
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73bb00f5-5e43-44b3-8e73-6bf8676cd4d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.