PL EN


2017 | 41 | 43-51
Article title

O. Andrzej Koprowski SI jako duszpasterz akademicki w Lublinie w latach 70. XX w. w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Content
Title variants
EN
Fr. Andrzej Koprowski SJ as a Chaplain to Students in Lublin in the 1970’s and an Object of Interest to the Security Services of the Polish People’s Republic
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł przedstawia działalność duszpasterską o. Andrzeja Koprowskiego SI w jezuickim duszpasterstwie akademickim istniejącym przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 70. XX w. Przytoczono w nim informacje zaczerpnięte z akt komunistycznej Służby Bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z przywołanych dokumentów wynika, że zaproponowany przez jezuitę nowy styl duszpasterstwa nie przyjmował się. Władze zakonne powierzyły mu funkcję kierowniczą w Warszawie, która poprzedziła realizację zadań w Domu Generalnym jezuitów w Rzymie.
EN
The article presents the pastoral activity of Father Andrzej Koprowski SJ as part of the Jesuit academic pastoral presence at the Catholic University of Lublin in the 1970s. It contains information taken from the files of the Communist Security Services of the Polish People’s Republic. These documents show that the new style of pastoral care proposed by the Jesuit was not accepted. The religious authorities therefore directed Koprowski to a leadership position in Warsaw, which turned out to be a springboard to the central authorities of the Jesuits in Rome.
Year
Issue
41
Pages
43-51
Physical description
Contributors
 • Muzeum Piaśnickie w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie
References
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie (AIPN Lu): 018/173, 020/331, 0144/5.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (BU): 01592/412 (mkf/pdf), 01283/1123, cz. 2-cz. 4 (pdf); 01283/1126 (pdf).
 • Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (ATJKr): 2445/18.
 • Eisler, J., „Polskie miesiące” czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008.
 • Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, red. L. Grzebień i in., Kraków 2004.
 • Firan, P., 60 lat duszpasterstwa akademickiego KUL, „Komunikaty” 11-12 (2005), s. 13-14.
 • Głuszko, M., Edward Gierek. Szkic do portretu PRL, Sandomierz 2017.
 • Ihnatowicz, M., Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Jezuitów w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa (1945-1989). Praca doktorska wykonana w Instytucie Historii pod kierunkiem dr. hab. Bogusława Górki, prof. UG, Uniwersytet Gdański Wydział Historyczny, Gdańsk 2015.
 • Noszczak, B., Przypadek „Studenta”. Kontakty ks. Andrzeja Koprowskiego SJ ze Służbą Bezpieczeństwa PRL (1968 1987), „Przegląd Powszechny” 7-8 (2007), s. 135-198.
 • Przegląd Powszechny, http://jezuici.krakow.pl/cgi-binrjbo?b=enc&q=PRZEGLAD+POWSZECHNY &f=1 [6.06.2017].
 • Archiwum Przeglądu Powszechnego (lata 1884 – 2003), http://www.przegladpowszechny.pl/archiwum/ [6.06.2017].
 • Historia, http://www.przegladpowszechny.pl/historia/ [6.06.2017].
 • Skrzypczak, R., Chrześcijanin na rozdrożu. Kryzys w Kościele posoborowym, Kraków 2011.
 • Tanner, N., Krótka historia Kościoła katolickiego. Nowe spojrzenie, tł. A. Gomola, Kraków 2015.
 • Wiśniewska, K., Księdza Koprowskiego dialogi z SB o Kościele, „Gazeta Wyborcza” 3 VII 2007, http:// wyborcza.pl/1,75398,4283356.html [7.06.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73bcb59e-1a44-4568-b5e8-0352b66b126d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.