PL EN


2017 | 4 (807) | 55-69
Article title

Moralność spłacania długów w przedsiębiorstwach

Title variants
EN
Morality of Debts Repay in Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Moralność spłacania długów w polskich przedsiębiorstwach staje się palącym problemem; stąd podjęto analizę tej problematyki w ujęciu zarówno ekonomicznym jak i moralnym. Polską gospodarkę cechują wysokie indeksy nieterminowego spłacania długów, zarówno wśród przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych. Współcześnie badania postaw (intencji) dotyczących regulowania zobowiązań pokazały na dość wysoki poziom etyki. Występowała tu zatem dyspersja obu tych zjawisk. Brak płatności w terminie zobowiązań jest naganny z punktu widzenia etyki. Konsekwencjami niskiej moralności płatniczej są dla gospodarki znaczne koszty finansowe i społeczne. Potrzebne jest stworzenie w kraju koalicji na rzecz rzetelności w biznesie.
EN
Morality of debts repay in Polish enterprises is a burning problem, therefore economic and morality aspects were analyzed in this paper. Polish economy have high indexes of unpunctual debt repay in enterprises and households. Contemporary the researches of attitude (intentions) to deadline repay showed quite high ethic level. As the result the dispersion of both phenomenon take place. Missing of debts payment deadline from the ethic point of view is censurable. The significant economic and social costs are the consequences of low payments morality. The creation of national coalition for honest in business is necessary.
Contributors
  • dr hab., prof. IOiZP Orgmasz w Warszawie, Piotr Masiukiewicz, prof. Instytutu Zarządzania Wartością SGH
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73c13f86-8a4b-4da2-b7e2-6d1ab1a607fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.