PL EN


2015 | 220 | 117-137
Article title

Statystyczna analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym w układzie województw

Authors
Content
Title variants
EN
Statistical analysis of traffic safety in voivodships of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem analizy jest porównanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w po-szczególnych województwach. Zmiennymi branymi pod uwagę są: liczba wypadków, liczba zabitych oraz rannych w tych wypadkach, liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdami po użyciu alkoholu oraz liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości. Podstawowa hipoteza badawcza mówi, że stan bezpieczeństwa na polskich drogach ulega ciągłej poprawie. Oprócz zbadania dynamiki zmian zdarzeń drogowych w poszczególnych województwach oraz w całym kraju, autor pogrupował województwa, w których sytuacja bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest podobna.
EN
The aim of the analysis is a comparison of traffic safety in particular voivodships in Poland. The variables taken into account are: the number of accidents, the number of killed and injured in these accidents, the number of discovered cases of driving after using alcohol and the number of discovered cases of driving under the intoxication. The main hypothesis of the research is that the security situation on the Polish roads is improving. The author has examined both the dynamics of traffic incidents in each voivodships and across the country, and grouped the voivodships in which the security situation on the roads developed similarly.
Year
Volume
220
Pages
117-137
Physical description
Contributors
References
  • Czekanowski J. (1913), Zarys metod statystycznych w zastosowaniach do antropologii, Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, nr 5, Warszawa.
  • Dziechciarz J. (2012), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo UE, Wrocław. Heffner K., Gibas P. (2007), Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Wydawnictwo UE, Katowice. [www 1] http://eskimo73.republika.pl/maczek.html, (dostęp: 28.05.2012).
  • [www 2] isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19710120114&type=3 (dostęp: 9.12.2013). [www 3] http://statystyka.policja.pl (dostęp: 9.12.2013).
  • [www 4] http://www.brd.org.pl (dostęp: 10.01.2014).
  • [www 5] http://www.lodz.policja.gov.pl (dostęp: 9.12.2013).
  • [www 6] http://www.policja.pl (dostęp: 05. 12.2013).
  • [www 7] http://www.stat.gov.pl (dostęp: 10.12.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73c6b0f9-1589-426c-84f2-3c3c58551abf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.