PL EN


2014 | 5 | 2 | 259-264
Article title

Nauczyciel w sieci

Authors
Content
Title variants
EN
Teacher in the network
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W opracowaniu poruszono zagadnienie doskonalenia nauczycieli w aspekcie planowanych zmian systemowych. Skupiono się na jednym z elementów proponowanego i testowanego systemu doskonalenia, jakim są sieci współpracy i samokształcenia. Podjęto próbę oceny proponowanych zmian w kontekście uwarunkowań, w jakich znajduje się szkoła oraz nauczyciele wchodzący w nowy system. Poruszono również wybrane, dostrzeżone szanse i zagrożenia wypływające ze zmiany. Zawarte w tekście spostrzeżenia oparte są na dwuletnich doświadczeniach w pilotażowym wdrażaniu proponowanych rozwiązań, doświadczeniach w bezpośredniej pracy z sieciami współpracy i samokształcenia
EN
This paper considers the issue of teachers’ development in terms of planned system changes. The main focus is on cooperation and self-education networks –one of elements of proposed and tested development system. Proposed changes are evaluated on the grounds of school conditions and teachers joining new system. There are also presented selected opportunities and threats that may arise from the change. Observation included in this paper are predicated on two-year experiences of pilotage implementation of proposed solutions as well as direct running of cooperation and self-education networks.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
259-264
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Day Ch. (2004), Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela, Gdańsk.
  • Day Ch. (2008), Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy?, Gdańsk.
  • Delors J. (1998), Uczenie się – nasz ukryty skarb, raport UNESCO – Edukacja w XXI wieku, „Kultura i Edukacja”, nr 2.
  • Dybek H. (2000), Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli, Kraków.
  • ORE (2012), Nawe formy wspomagania szkół. Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73cc759c-6cde-4771-b50f-b177a3865312
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.