PL EN


2015 | 51 | 1 | 5-15
Article title

Antropologiczne podstawy modlitwy. Studium filozoficzno-religijne

Authors
Content
Title variants
EN
Anthropological basis of prayer. A philosophical-religious study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W czasach obecnych, kiedy kwestionuje się modlitwę, wskazując że nie ma ona sensu, gdy rozpatruje się ją, mając na uwadze istotę człowieka, autor artykułu stara się pokazać, czym jest modlitwa dla człowieka, biorąc pod uwagę właściwe rozumienie osoby ludzkiej, tak jak jest ona ukazana w dziełach Karola Wojtyły, Romano Guardiniego i Richarda Schaefflera. Osoba ludzka, posiadając godność absolutną, samą w sobie, jest równocześnie odniesiona do drugiej osoby. Posiada strukturę dialogiczną. Jej źródłem jest Bóg, który ją stwarza przez wezwanie jako swoje „ty”. W tym wezwaniu człowiek ze swej strony rozpoznaje Boga jako swoje „Ty” i może wzywać Jego Imienia. Poznanie człowieka przez Boga nie uprzedmiotawia go. Poznanie zaś Boga przez człowieka to poznawanie Jego objawienia się człowiekowi. Schaeffler ukazuje, jak przez wezwanie Boga, modlitwę, człowiek realizuje swoją tożsamość historyczną.
EN
Nowadays, when for many prayer does not make any sense, the author attempts at showing what prayer is, taking into account an understanding of human person, especially that provided by Karol Wojtyła, Rmano Guardini and Richard Schaeffler. Human person, while enjoying absolute, intrinsic dignity, is at the same time related to another person. Its structure is dialogical. Its source is God who creates it by calling it as his “you”. In this calling human person, in turn, recognizes God as their “You” and may call His Name.
Year
Volume
51
Issue
1
Pages
5-15
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii, ul. Wóycickiego 1/3, 01–938 Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73ce8719-fa18-4169-b878-fe786d7e6c13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.