PL EN


2013 | 1(11) | 153-166
Article title

Między literackością a podmiotowością. Nowy wymiar „skażenia” polskiego reportażu (na przykładzie Zapisków na biletach Michała Olszewskiego)

Content
Title variants
EN
Between Literariness and Subjectiveness. The New Dimension of Contamination in Polish Reportage (Based on Zapiski na biletach by Michał Olszewski)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to redefine the category of “contamination”, entrenched in the tradition of literary reportage. Due to the process of genre blurring, the original meaning of the term (the one connected with the presence of creational elements in the reporter’s writings) has now been replaced by a more complex definition. The author creates the hypothesis that the “contamination” of contemporary reportage is caused also by the increase of subjective and emotional factors in journalistic narration. To illustrate this assumption, the article provides an analysis of the book Zapiski na biletach. Written by the Polish reporter Michał Olszewski the book serves as an example of genetic changes of the reportage convention.
Contributors
 • Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich; Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
References
 • Balcerzan E., 1999, Nowe formy w pisarstwie i wynikające stąd porozumienia, w: Kozielecki J., red., Humanistyka przełomu wieków, Warszawa.
 • Bańkowska E., 2003, Esej – projekcja świadomości, w: Bańkowska E., Mikołajczuk A., red., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa.
 • Bartoszyński K., 1998, O fragmencie, w: Markiewicz H., red., Problemy teorii literatury, Seria 4, Wrocław.
 • Czermińska M., 2000, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków.
 • Eliade M., 2008, Święta przestrzeń a sakralizacja świata, w: Eliade M., Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej, Warszawa.
 • Galay J.L., 1978, Problemy dzieła fragmentarycznego: Valéry, przeł. Labuda A., „Pamiętnik Literacki”, z. 4.
 • Gierula M., Szostok P., red., 2012, Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 2, Katowice.
 • Kaliszewski A., 1999, Poezja faktu. Wpływ gatunków dziennikarskich na gatunki literackie na przykładzie liryki współczesnej, w: Furman W., Wolny­‑Zmorzyński K., red., Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, Rzeszów.
 • Krzyżanowski J., 1984, Misterium, w: Krzyżanowski J., red., Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, A–M, Warszawa.
 • Merleau­‑Ponty M., 2001, Fenomenologia percepcji, Warszawa.
 • Mlekodaj A., 2011, Gawęda, felieton, opowiadanie? – dylematy genologiczne na pograniczu dyskursów, w: Wolny­‑Zmorzyński K., Furman W., Snopek J., red., Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa, Warszawa.
 • Nycz R., 1984, Współczesne sylwy wobec instytucji literatury, w: Nycz R., Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Wrocław.
 • Nycz R., 2000, „Cytaty z rzeczywistości”. Funkcje wiadomości prasowych w literaturze, w: Nycz R., Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków.
 • Nycz R., 2001, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków.
 • Olszewski M., 2010, Zapiski na biletach, Warszawa.
 • Sawicki S., 1981, Sacrum w literaturze, w: Sawicki S., Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa.
 • Sendyka R., 2006, Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Kraków.
 • Urbaniak P., 2011, Literackość w twórczości współczesnych polskich reportażystów, w: Wolny­‑Zmorzyński K., Furman W., Snopek J., red., Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa, Warszawa.
 • Wolny­‑Zmorzyński K., 2000, Reportaż, w: Bauer Z., Chudziński E., red., Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73cf3d7f-ca55-4ccf-85cf-9138ad5e05d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.