PL EN


2017 | 2/2017 (68), t.2 | 111-124
Article title

Evidence based management – czego menedżerowie mogą się nauczyć od (dobrych) lekarzy

Content
Title variants
EN
Evidence Based Management: What Managers Can Learn from (Good) Doctors?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto zagadnienie trudności związanych z wprowadzeniem zarządzania opartego na dowodach (evidence based management, EBMgt) w praktykę współczesnych organizacji. Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz wieloletniego doświadczenia zawodowego – związanego zarówno z pracą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, jak i na wydziałach zarządzania kilku uczelni – autorka analizuje analogie między zarządzaniem opartym na dowodach a medycyną opartą na dowodach (evidence based medicine, EBM). W artykule przywoływana jest postać prekursora EBM – XIX-wiecznego wiedeńskiego lekarza Ignaca Semmelweisa. Jego losy stanowią swoiste ostrzeżenie, pokazując konsekwencje ignorowania dowodów naukowych w praktyce codziennego działania.
EN
The article presents difficulties connected with implementation of the evidence based management (EBMgt) into contemporary organisations. Based on the analysis of the relevant literature as well as many years of professional experience at the Warsaw Medical University and at departments of management at several other universities, the author analyses analogies between evidence based management and evidence based medicine (EBM). The article mentions Ignac Semmelweis, a 19th century doctor from Vienna who was the precursor of EBM. His life and achievements may be viewed as a kind of warning showing the consequences of ignoring scientific evidence in everyday practice.
Year
Pages
111-124
Physical description
Dates
online
2017-07-05
Contributors
 • Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania
References
 • Bela, Z. (2016). Życie i dzieło F. I. Semmelweisa w ujęciu L.F. Céline. W: W. Korpalska i W. Ślusarczyk (red.), Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Collegium Medicum im. L. Rydygiera.
 • Budziński, R. (red.). (2005). Medycyna oparta na dowodach naukowych. EBM – evidence based medicine. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.
 • Budziński, R. i Rachoń, N. (2015). Modele myślenia i wnioskowania lekarskiego. W: R. Budziński (red.), Medycyna oparta na dowodach naukowych. EBM-Evidence Based Medicine (s. 13–36). Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.
 • Chirkowska-Smolak, T. i Grobelny, J. (2014). Wykorzystanie metod doboru personelu oraz przekonania profesjonalistów na temat ich wartości prognostycznej. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, (1), 125–142.
 • Gajewski, P., Jaeschke, R. i Brożek, J. (red.). (2008). Podstawy EBM czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny. Kraków: Medycyna Praktyczna.
 • Gould, I.M. (2010). Alexander Gordon, Puerperal Sepsis, and Modern Theories of Infection Control – Semmelweis in Perspective. Lancet Infect Dis, (10), 275–278.
 • Grobelny, J. (2015). Zarządzanie oparte na dowodach – opis założeń i zastosowanie w procesach zarządzania zasobami ludzkimi. Ekonomia i Zarządzanie, 1 (3), 9–17.
 • Grol, R. i Grimshaw, J. (2003). From Best Evidence to Best Practice: Effective Implementation of Change in Patients’ Care. The Lancet, 362(11), 1225–1230.
 • Guyatt, G.H. (2008). Historia EBM. W: P. Gajewski, R. Jaeschke i J. Brożek (red.), Podstawy EBM czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny (s. 17–23). Kraków: Medycyna Praktyczna.
 • Ingram, T. (2006). Nauka dla praktyki rekrutacji i selekcji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, (2), 9–21.
 • Isaacs, D. i Fitzgerald, D. (1999). Seven Alternatives to Evidence Based Medicine. British Medical Journal, 319, 18–25.
 • Kepes, S., Bennet, A. i McDaniel, M. (2014). Evidence-Based Management and the Trustworthinnes if Our Cumulative Scientific Knowledge. Academy of Management Learning & Education, 13, 446–466.
 • Korpalska, W. i Ślusarczyk, W. (red.) (2016). Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Collegium Medicum im. L. Rydygiera.
 • Lane, H.J., Blum, N. i Fee, E. (2010). Oliver Wendell Holmes (1809–1894) and Ignaz Philip Semmelweis (1818–1865). Preventing the Transmission of Puerperal Fever. Am. J. Public Health, 100(6), 1008–1009.
 • La Rochele, P. i Julien, A.-S. (2013), How Dramatic Were the Effects of Handwashing on Maternal Mortality Observed by Ignaz Semmelweis? J R Soc Med., 10 (11), 459–460.
 • Mrukowicz, J. (2015). Podstawy evidence based medicine (EBM), czyli o sztuce podejmowania trafnych decyzji w opiece nad pacjentami. W: R. Budziński (red.), Medycyna oparta na dowodach naukowych. EBM-Evidence Based Medicine (s. 37–66). Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.
 • Pfeffer, J. i Sutton, R. (2006). Hard Facts, Dangerous Half Truths and Total Nonsense: Profiting from Evidence-based Management. Boston: Harvard Business School Press.
 • Pfeffer, J. i Sutton, R. (2008). Zarządzanie oparte na dowodach. Harvard Business Review Polska, (9), 79–94.
 • Prokopowicz, P. (2016). Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach. 33 zasady skutecznego naboru pracowników. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Radziwiłł, K. (2015). Medycyna oparta na faktach – integracja indywidualnej wiedzy i umiejętności klinicznych z najlepszymi dowodami zewnętrznymi. W: R. Budziński (red.), Medycyna oparta na dowodach naukowych. EBM-Evidence Based Medicine (s. 115–128). Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.
 • Rousseau, D. (2006). Is There Such a Thing as „Evidence-Based Management”? Academy of Management Review, 31, 256–269.
 • Rousseau, D.M. (2012). Envisioning Evidence-Based Management. Oxford: Oxford University Press.
 • Rousseau, D.M. i Barends, E.G.R. (2011). Becoming an Evidence-Based HR Practitioner. Human Resource Management Journal, 21(3), 221–235.
 • Shaw, L. i Shaw, R.A. (2016). The Pre-Anschluss Vienna School of Medicine – The Surgeons: Ignaz Semmelweis (1818–865), Theodor Billroth (1829–1894) and Robert Bárány (1876–1936). Journal of Medical Biography, 24(1), 11–22.
 • Starczewska-Wojnar, A. (2016). Wdrożenie odkryć antyseptyki w walce z gorączką połogową w rejencji opolskiej w XIX wieku. W: W. Korpalska i W. Ślusarczyk (red.), Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Collegium Medicum im. L. Rydygiera.
 • Szamotulska, K. (2015). Evidence Based Medicine jako paradygmat prawdy naukowej w medycynie praktycznej. W: R. Budziński (red.), Medycyna oparta na dowodach naukowych. EBM-Evidence Based Medicine (s. 67–80). Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.
 • Szczeklik, A. (2008). Przedmowa. W: P. Gajewski, R. Jaeschke i J. Brożek (red.), Podstawy EBM czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny (s. 11–12). Kraków: Medycyna Praktyczna.
 • Żurawski, P., Stryła, W. i Szczepański, P. (2010). Ignac Semmelweis (1818–1865) – pro memoria. Problemy Higieny i Epidemiologii, 91(2), 173–177.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73d16fa7-68de-4807-b4a7-bb47e069772d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.