PL EN


2015 | 7(43) | 4 | 95-117
Article title

Percepcja postaw rodzicielskich a motywacja osiągnięć u kobiet studiujących. Komunikat z badań

Authors
Title variants
EN
The Perception of Parental Attitudes But the Motivation to Achieve at Studying Women. Announcement from examinations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest podanie odpowiedzi na pytanie, jaka jest percepcja postaw rodzicielskich a motywacja osiągnięć u kobiet studiujących. Do badań zastosowano następujące testy: Inwentarz Motywacji Osiągnięć − LMI (opracowany przez zespół w składzie: Heinz Schuler, George C. Thomton, Andreas Frintrup; (jego polską adaptację przygotowali Waldemar Klinkosz i Andrzej Sękowski) i Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców − KPR-Roc (autorstwa Mieczysława Plopy). Narzędzie to umożliwia dokonanie retrospektywnej oceny postaw rodzicielskich – osobno postaw ojca i matki. W badaniu wzięło udział 101 kobiet – studentek lubelskich uczelni. Kompleks postawionych w pracy hipotez potwierdził się. Uzyskane wyniki wykazały, że retrospektywne oceny rodziców mają związek z poziomem motywacji osiągnięć studentek. Poziom motywacji osiągnięć jest nieznacznie różnicowany przez miejsce zamieszkania, które z kolei w znaczący sposób różnicuje związki między motywacją osiągnięć a percepcją postaw rodzicielskich.
EN
Finding the answer to a question is a purpose of the above work in relation to which is the Perception of parental attitudes but the motivation to achieve at studying women. In smaller article a presented announcement stayed from examinations. Which the applied following tests stayed in. Livestock of the LMI motivation to achieve: this tool developed by the team composed of is: Schuler Heinz, George C. Thomton, Andreas Frintrup. Waldemar Klinkosz and Andrzej Sękowski drew his Polish adaptation up. As well as KPR-Roc Questionnaire of the Retrospective Evaluation of Postures of Parents. Mieczysław Plopa is an author of the questionnaire. This tool enables to effect the retrospective evaluation of parental postures − individually put the father and mothers. 101 women took part in the examination − of students of Lublin colleges. They confirmed the complex of hypotheses constructed at the work oneself. Achieved results demonstrated that retrospective evaluations of parents were correlating with the level of the motivation to achieve of students. The level of the motivation to achieve slightly is being diversified by the domicile which next in the significant way is diversifying links between the motivation to achieve and the perception of parental attitudes
Year
Volume
Issue
4
Pages
95-117
Physical description
Contributors
  • doktorantka, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
  • Brzeziński J., Zakrzewska M., Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii, w: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. I, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2008.
  • Dutkiewicz W., Podstawy metodologii badań, Kielce: Wydawnictwo Stachurski 2001.
  • Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2001.
  • Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków: Wydawnictwo Impuls 1999.
  • Maszke A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2004.
  • Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.
  • Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo ŻAK 2010.
  • Winter de A., Zmienne kontrolne w badaniach socjologicznych, Lublin: RW KUL 1981.
  • Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa: WSiP 1995.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73d3d43a-a680-438f-924f-4c40606ae990
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.