PL EN


2018 | 59(2) Informatyka | 72-87
Article title

Źródła czasu i częstotliwości. Kluczowe parametry

Content
Title variants
EN
Time and Frequency Standards. Key Parameters
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze parametry wzorców czasu i częstotliwości oraz omówiono właściwości eksploatacyjne wzorców w zależności od technologii ich wykonania. Porównano parametry różnych wzorców ze szczególnym uwzględnieniem stałości częstotliwości. Przedstawiono postęp w stałości wzorców częstotliwości na przykładzie NIST.
EN
The article presents the most important parameters of time and frequency standards, and discusses their features depending on the technology of their production. We compared the performance of different standards with particular emphasis on frequency stability. The progress in standards frequency stability is shown on the example of NIST.
Year
Pages
72-87
Physical description
References
 • Besson R.J., Boy J-J, Maurey M.M. (1995), BVA Resonators and Oscillators: A Review. Relation with Space Requirements and Quartz Material Characterization, Proc. 1995 IEEE Int’l Frequency Control Symposium.
 • BIPM – Bureau International Des Poids Et Mesures (2014), “BIPM Annual Report on Time Activities”, Vol. 9.
 • Czubla A., Konopka J. (2006), Atomowe skale czasu w porównaniach atomowych wzorców czasu i częstotliwości, „Pomiary Automatyka Kontrola”, nr 7/8,
 • yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article.../Czubla.pdf [dostęp: 01.2016].
 • DCF77 (2017), https://pl.wikipedia.org/wiki/DCF77 [dostęp: 02.2017].
 • Everard J.K.A., (2000), The Fundamental Theory of Low Noise Oscillators with Special Reference to Some Detailed Designs, IEEE Frequency Control Symposium Tutorial 6th June, Kansas City.
 • Heavner T.P., Donley E.A., Levi F., Costanzo G., Parker T.E., Shirley J.H, Ashby N., Barlow S., Jefferts S.R. (2014), First accuracy evaluation of NIST-F2, “Metrologia”, No. 51.
 • Kalinowska B., Gniewińska B. (1996), Analysis of medium-term frequency instability of the high stability quartz oscillators, 10th EFTF, Brighton.
 • Kroupa V.F. (2012), Frequency Stability. Introduction and Applications, A John Wiley and Sons Inc. Publication, New York.
 • Lombardi M. (2001), An Introduction to Frequency Calibration, Time and Frequency Division, NIST, USA
 • Łoniewski D., Skonieczny W., Stachnik A. (2002), Wzorcowe sygnały czasu i częstotliwości, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne”, nr 3-4.
 • Masiukiewicz A. (1997), Analiza warunków pracy generatorów z piezoelektryczna stabilizacja częstotliwości i ich optymalizacja z punktu widzenia uzyskania maksymalnej czystości widmowej, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • Masiukiewicz A. (2015), Usługi lokalizacyjne w systemach satelitarnych. Stan obecny i kierunki rozwoju, "Studia i Materiały Wydawnictwo EUEI", nr 2(10).
 • Masiukiewicz A., Gniewińska B. (1998), OCXO spectrum analysis, 12th European Frequency and Time Forum, Warszawa.
 • Naziemne i satelitarne (Galileo, GPS) źródła sygnałów wzorcowych częstotliwości i czasu dla potrzeb synchronizacji sieci telekomunikacyjnych oraz lokalizowania wywołań alarmowych (2006), Instytut Łączności, Warszawa.
 • Vig J. (2004), Quartz Crystal Resonators and Oscillators For Frequency Control and Timing Applications - A Tutorial March 2004, US Army Communications-Electronics Research, Development & Engineering Center Fort Monmouth, New York.
 • Walls F.L., Vig J.R. (1995), Fundamental Limits on the Frequency Stabilities of Quartz Crystal Oscillators, “IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control”, Vol. 42.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73db62c9-c435-4fa7-abc6-37654cc13ecb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.