PL EN


Journal
2014 | 3 | 224-231
Article title

Assessment of satisfaction with nursing in a group of patients with disorders of the nervous system based on the Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS)

Content
Title variants
PL
Ocena satysfakcji z opieki pielęgniarskiej w grupie pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego w oparciu o Skalę Zadowolenia z Pielęgnacji Newcastle
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction Assessment of satisfaction with nursing and services provided is frequently conducted by Health Care Units, their results constitute the basis for the assessment of quality of care. The aim of the paper was the assessment of satisfaction of nursing in a group of patients with disorders of the nervous system based on the NSNS Scale. Material and methods. The method of diagnostic survey with the Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS) questionnaire was applied in the study. The research studies were conducted among in-patients at the Department of Neurology in the Podkarpackie province. Results. The studied group constituted 105 patients hospitalised in the period from January to June 2010 at the Department of Neurology. Average age of the respondents amounted to 47.54 years (SD 18.53), however, the average time of hospitalization amounted to 5.95 days (SD 3.66). The average value of the result of the experience of nursing care amounted to 68.05% and then the result of satisfaction with nursing amounted to 78.97%. Results. Nursing in the scope of an experience as well as satisfaction was assessed at a good level, there was no correlation between the experience of nursing, satisfaction and the age of the respondents and there was a significant correlation between gender and the experience as well as the satisfaction with nursing.
PL
Wstęp. Badanie zadowolenia z opieki pielęgniarskiej oraz satysfakcji z otrzymanych usług jest prowadzone często w jednostkach ochrony zdrowia, zaś jego wyniki stanowią podstawę do oceny, jakości opieki. Celem pracy była ocena satysfakcji z otrzymanej opieki pielęgniarskiej wśród pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego w oparciu o skalę NSNS. Materiał i metoda. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety, którą stanowiła Skala Zadowolenia z Pielęgnacji Newcastle. Badania prowadzono wśród pacjentów hospitalizowanych w oddziale neurologii na terenie województwa podkarpackiego. Wyniki. Grupę badaną stanowiło 105 pacjentów, którzy hospitalizowani byli w okresie od stycznia do czerwca 2010 roku w oddziale neurologii. Średnia wieku respondentów wynosiła 47,54 lat (SD 18,53), natomiast średni czas pobytu wynosił 5,95 dnia (SD 3,66). Wartość średnia wyniku doświadczenia z opieki pielęgniarskiej wynosiła 68,05%, następnie wynik satysfakcji z opieki pielęgniarskiej wynosił 78,97%. Wnioski. Opieka pielęgniarska w zakresie doświadczenia, jak i satysfakcji była oceniona na poziomie dobrym, nie wykazano zależności pomiędzy doświadczeniem z opieki pielęgniarskiej, satysfakcją a wiekiem badanych oraz wykazano znamiennie istotny związek pomiędzy płcią a doświadczeniem i poczuciem satysfakcji z opieki pielęgniarskiej.
Journal
Year
Issue
3
Pages
224-231
Physical description
Contributors
author
  • Chair of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, the University of Rzeszów
  • Chair of Nursing, Faculty of Medical Sciences, the University of Warmia and Mazury
  • Chair of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, the University of Rzeszów
  • Chair of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, the University of Rzeszów
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73df1062-7909-414c-b701-4791d962336c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.