PL EN


2014 | 14/2 | 47-60
Article title

Wybrane problemy prawne tzw. edukacji równościowej

Content
Title variants
EN
The chosen law problem od equalities education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Problem edukacji równościowej w zakresie dotyczącym równości kobiet i mężczyzn odgrywa coraz większą rolę. W aktach normatywnych i dokumentach międzynarodowych coraz bardziej widoczna jest konieczność zapewnienia takiej edukacji. Kwestia ta również jest coraz bardziej „zawłaszczana” przez określone ruchy społeczne, które – w celu propagowania swojego programu – kładą duży nacisk na edukację społeczną. Tym samym edukacja taka ma charakter światopoglądowy. Analiza proponowanych przepisów prawa zdaje się potwierdzać tezę, że coraz większą rolę w sferze takiej edukacji odgrywa perspektywa gender (płeć społeczno-kulturowa). Jeszcze do niedawna stwierdzenie, że „współczesne systemy prawne – bez wyjątku – oparte są na dychotomicznym podziale ludzi na mężczyzn i kobiety, i z podziałem tym wiążą wiele ważnych konsekwencji”,  pozostawało aksjomatem. Obecnie jednak samo pojęcie płci zmienia się, a nowe jej koncepcje (właśnie płeć społeczno-kulturowa – gender) odgrywa coraz większą rolę w stosunkach społecznych, oddziałując także na system prawa.
EN
#e aim of the article is to present the Project of Polish law in the area of education of equality, especially In equality of women and men. It was presented, that gender perspective is more and more important In the law and gender researchers evaluate critically the social reality and education is particularly helpful in changing that reality.
Year
Volume
Pages
47-60
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
References
  • Brzozowski W., Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w  Konstytucji RP, Warszawa 2010.
  • Kubiak H. Przedmowa, [w:] Z. Pucek (red.), Spory o edukację wczoraj i dziś, Kraków 2010.
  • Leszczyński L., Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001.
  • Rotenstreich N., Order and Might, New York 1988.
  • Tarno J.P., Naczelny Sąd Administracyjny a wykładnia prawa administracyjnego, Warszawa 1999.
  • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.
  • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73df7724-a06a-4cf4-95a6-2007c2147618
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.