PL EN


2019 | 4(58) | 60-68
Article title

Recepcja czytelnicza audiobooków (na wybranych przykładach)

Content
Title variants
EN
Reading reception of audiobooks (on selected examples)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było zbadanie recepcji czytelniczej audiobooków i ich wartościowania jako przyczynek do szerszych badań z tego zakresu. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników ankiety wypełnionej przez 141 respondentów w listopadzie 2018 r. wśród rodziców dzieci uczęszczających do dwóch przedszkoli i dwóch szkół podstawowych na Górnym Śląsku. W badaniu potwierdzone zostały wyniki badań ogólnokrajowych: częsty brak biblioteki oraz szkoły jako źródła pozyskiwania informacji o tekstach literackich, a także to, że zdecydowana większość Polaków woli czytanie tradycyjne, pomimo tego iż w literaturze fachowej niejednokrotnie pisano o „śmierci” książki tradycyjnej na rzecz e-booków oraz audiobooków.
EN
The aim of the article was to examine the reading reception of audiobooks and evaluate them as a contribution to expanded research in this field. The analysis was based on the results of a survey completed by 141 respondents in November 2018 among parents of children, who are attending to 2 kindergartens and 2 primary schools. The study confirmed the results of nationwide studies: the frequent lack of a library and school as a source of obtaining information on literary texts, as well as the fact that the vast majority of Poles prefer traditional reading, despite of the fact that in specialist literature was often written and predicted that traditional books would die in favour of ebooks and audiobooks.
Contributors
  • Absolwentka kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Humanistyczny
References
  • ARC Rynek i Opinia, Virtualo Sp. z o.o. (2017). Raport z badania Zwyczaje Polaków związane z użytkowaniem ebooków i audiobooków. Narodowe Centrum Kultury. Pobrane 8 czerwca 2019, z: https://nck.pl/upload/attachments/319727/Raport%20z%20badania%20zwyczaje%20Polak%C3%B3w%20%20ebooki%20i%20audiobooki.pdf
  • Koryś, I., Kopeć, J., Zasacka, Z., Chymkowski, R. (2017). Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku. Biblioteka Narodowa. Pobrane 2 czerwca 2019, z: https://www.bn.org.pl/download/document/1493378303.pdf
  • Koryś, I., Michalak, D., Zasacka, Z., Chymkowski R. (2018). Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku. Biblioteka Narodowa. Pobrane 20 kwietnia 2019, z: https://www.bn.org.pl/download/document/1529572435.pdf
  • Koryś, I., Chymkowski, R. (2019). Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku. Wstępne wyniki. Biblioteka Narodowa. Pobrane 15 listopada 2019, z: https://www.bn.org.pl/download/document/1553593649.pdf
  • NewsrmTV. (2014, 30 września). E-book kontra audiobook – wolimy e-czytać czy e-słuchać? Pobrane 25 maja 2019, z: https://newsrm.tv/komunikat-pr/e-book-kontra-audiobook-wolimy-e-czytac-e-sluchac/
  • Okuniewski, J.L. (2017). Książki cyfrowe i audiobooki vs. książki tradycyjne. Wiadomości Księgarskie, 80, 44-48.
  • Żukowska, A. (2012). Audiobooki w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73e2e6f2-ad8a-4387-9d75-edc49415e4a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.