PL EN


2016 | 16 | 129-138
Article title

Filozofia i rewolucja. Piotr Tkaczow o roli filozofii w zmienianiu świata

Content
Title variants
RU
Философия и революция. Петр Ткачов о роли философии в преображении мира
EN
Philosophy and Revolution. Piotr Tkaczow on the Role of the Philosophy in Changing the World
Languages of publication
PL
Abstracts
SK
Tento čitateľovi predkladaný text je venovaný filozofii ako špecifickej intelektuálne činnosti, ktorá je ilustrovaná na príklade revolučne orientovaného myslenia Petra N. Tkačova. Práca obsahuje vstupný náčrt a hodnotenie ruského filozofického myslenia druhej polovice devätnásteho storočia a tiež hodno-tenie jej vzťahu so spoločenským životom a dianím vymedzenej doby. Je predstavené hodnotenie tohto vzťahu aj z pohľadu Petra N. Tkačova. Po úvodných úvahách, naznačení vstupných rámcov a po prib-lížení ich hodnotenia sa text sústreďuje na hlavnú otázku, ktorú je možné sformulovať nasledovne: Kto je spôsobilý vymedziť to, čim je progres? Na základe štúdia prác Tkačova je možné odpovedať na takto formulovanú otázku viecerými spôsobmi. Práca je zámerne písaná s otvoreným záverom, snaží sa totiž poukázať na istý problém, ktorý môže byť výzvou pre skúmania v horizonte budúcnosti.
EN
In the paper, the meaning of philosophy as a specific intellectual activity would be presented on the example of revolutionary thoughts of Peter Tkachov. The paper concerns with the understanding of philosophy, its characteristics and status within the Russian intellectual movement in the second half of the 19th century. The understanding of both, individual and social functions of philosophy in the work of Tkachov revolutionary writing, is introduced. The paper is set within a wider framework of Thachov thoughts and his idea of progress. After connecting these two specific topics of Tkachov, the question is formulated: Who is capable to answer the question of what is progress? While looking for an answer and studying works of Tkachov, a wide spectrum of possible variations is offered. The work is purposely conceptualized with an opened closure to present a concrete problem for further analysis and discussion.
Year
Volume
16
Pages
129-138
Physical description
Contributors
 • Prešovská univerzita v Prešove
References
 • Исаков Владимир А. 2010. „Петр Никитич Ткачев”. W Петр Н. Ткачев, Избранное, 5–35. Москва: РОССПЭН.
 • Ткачев Петер Н. 1935. „Юридическая метафизика”. W Петр Н. Ткачев, Избранные сочинения, том 5, Москва: Типография.
 • Ткачев Петер Н. 1976. „Французское общество в конце XVIII века”. W Петр Н. Ткачев, Сочинения в 2-х томах, том 2, 154–162. Москва: Издательство Мысль.
 • Ткачев Петр. Н. 1990. „Анархия мысли”. W Петр Н. Ткачев, Кладези мудрости российских философов. Из истории отечественной философской мысли, 175–195. Москва: Правда.
 • Ткачев Петр. Н. 1990. „О пользе философии”. W Петр Н. Ткачев, Кладези мудрости российских философов. Из истории отечественной философской мысли, 223–255. Москва: Правда.
 • Ткачев Петр. Н. 1990. „Роль мысли в истории”. W Петр Н. Ткачев, Кладези мудрости российских философов. Из истории отечественной философской мысли, 128–174. Москва: Правда.
 • Ткачев Петр. Н. 1990. „Педагогика – родная дочка психологии”. W Петр Н. Ткачев, Кладези мудрости российских философов. Из истории отечественной философской мысли, 196–222. Москва: Правда.
 • Ткачев Петр. Н. 1990. „Утилитарный принцип нравственной философии”. W Петр Н. Ткачев, Кладези мудрости российских философов. Из истории отечественной философской мысли, 359–392. Москва: Правда.
 • Ткачев Петр. Н. 1990. „Издательская и литературная деятельность Г. Е. Благосветлова”. W Петр Н. Ткачев, Кладези мудрости российских философов. Из истории отечественной философской мысли, 550–576. Москва: Правда.
 • Ткачев Петр Н. 2010. „Что такое партия прогресса?”. W Петр Н. Ткачев, Избранное, 277–341. Москва: Росспэн.
 • Ткачев Петр Н. 2010. „Набат (Программа журнала)”. W Петр Н. Ткачев, Избранное, 453–466. Москва: Росспэн.
 • Ткачев Петр Н. 2010. „Анархическое государство”. W Петр Н. Ткачев, Избранное, 543–566. Москва: Росспэн.
 • Ткачев Петр Н. 2010. „Революция и принцип национальности”. W Петр Н. Ткачев, Избранное, 642–662. Москва: Росспэн.
 • Шахматов Борис М. 1990. „Петр Никитич Ткачев”. W Петр Н. Ткачев, Кладези мудрости российских философов. Из истории отечественной философской мысли, 3–8. Москва: Правда.
 • Шахматов Борис М. 1990. „Примечания”. W Петр Н. Ткачев, Кладези мудрости российских философов. Из истории отечественной философской мысли, 577–608. Москва: Правда.
 • Walicki Andrzej. 2005. Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytet Jagiellońskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73e6e098-c674-40f7-b514-ea901ce46e06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.