PL EN


Journal
2018 | 52 | 117-129
Article title

Smartfon na lekcji języka niemieckiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A smartphone in the German classroom A smartphone, being a personal student’s device with great educational potential, can be used and is used in a classroom. Do German teachers use smartphones? How do they do it? What are the benefits resulting from it? Does it have any influence on the role of a learner and a teacher? The following article is an attempt to find the answer to the above and other questions about the role of modern technologies in the German classroom. It is based on own research conducted among a group of German teachers. The essential context for the study and the reflections are teachers’ digital competencies and the status of a smartphone at school.
Journal
Year
Issue
52
Pages
117-129
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Magdalena, Białek (2017), Zadania i role nauczycieli języków obcych w świetle potrzeb edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej, „Neofilolog” nr 48/2, s. 233–252. (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/11056/10621), dostęp: 07.05.2019 r.)
 • Böttcher, Rebecca (2013), Nauczanie hybrydowe – przyszłość nauki języków obcych, „Języki Obce w Szkole” 2/2013, s. 93–96.
 • Głomb, Krzysztof (red.) (2018), Smartfon jako osobiste narzędzie edukacyjne ucznia. Analiza i rekomendacje ekspertów Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@, Warszawa (https://kometa.edu.pl/uploads/media//pliki/Smartfon%20w%20szkole_6.11.2018.pdf), dostęp: 08.05.2019 r.).
 • Franciszek, Grucza (1978), Glottodydaktyka, jej zakres i problemy, „Przegląd Glottodydaktyczny 1”, s. 3–35.
 • Grucza, Sambor, Olpińskia-Szkiełko, Magdalena, Płużyczka, Monika, Banasiak, Ilona, Łączka, Marcin (red.) (2017), Dzieła zebrane. Tom 5 O uczeniu języków i glottodydaktyce I, Warszawa.
 • Kozak, Wioletta, Grabowska, Aleksandra, (2018), Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa, s. 4 (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/wyniki/sprawozdanie- z-egzaminu-maturalnego-2018, dostęp: 08.05.2019 r.).
 • Waldemar, Pfeiffer (2001), Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań.
 • Magdalena, Wegner (red.) (2018), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014–2018, Warszawa (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo- informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2014-2018,1,12.html, dostęp: 09.05.2019 r.)
 • Weronika, Wilczyńska (1999), Uczyć się czy być nauczanym? O autonomii w przyswajaniu języka obcego, Warszawa.
 • ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r.w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)
 • ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r.w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2018/C 189/01)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090040017/O/D20090017.pdf)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000131)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000977/O/D20120977.pdf)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73eb063c-6f34-49b7-b632-e4fb98b9168b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.