PL EN


2018 | 63(6) Ekonomia XVII | 98-109
Article title

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Finance of Local Governmental Units in 2017
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Charakterystyka sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawienie i omówienie podstawowych parametrów budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Porównanie planu i wykonania w 2017 r. oraz do wykonania w 2016 r. Ogólna sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w 2017 r. Zauważalny wzrost dochodów i wydatków jednostek podsektora. Znaczące w porównaniu do 2016 r. i planu na 2017 r. zmniejszenie deficytu. Nieznaczne zmiany w zadłużeniu. Optymistyczne prognozy na lata 2018-2020 na podstawie wieloletnich prognoz finansowych przyjętych przez samorządy.
EN
Description of the local government’s financial situation. Presentation of and discussion on the basic parameters of governmental units’ budgets. Comparison of the plan and execution thereof in 2017 as well as that to the pan execution in 2016. General financial situation of governmental units in Poland in 2017. The noticeable growth of incomes and expenditures of units of the subsector. A considerable vis-à-vis 2016 and the plan for 2017 reduction of deficit. Insignificant changes in indebtedness. Optimistic forecasts for the years 2018-2020 based on long-standing financial forecasts adopted by governments.
Year
Pages
98-109
Physical description
Contributors
author
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
References
  • Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 roku (2018), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
  • Dz.U. 2017 poz. 1453, z późn. zm. (2017).
  • Dz.U. 2017 poz. 2077, z późn. zm. (2017).
  • Dz.U. 2018 poz. 1432, z późn. zm. (2018).
  • Kicka M. (2018), Zadłużenie gmin. Najbardziej i najmniej zadłużone gminy w Polsce, Serwis Samorządowy PAP, http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/184200/Zadluzenie-gmin--Najbardziej-inajmniej-zadluzone-gminy-w-Polsce [dostęp: 12.07.2018].
  • Najbardziej zadłużone gminy w Polsce. Jedna z nich będzie zlikwidowana (2018), Business Insider Polska, https://businessinsider.com.pl/finanse/zadluzenie-gmin-w-polsce-dane-za-2017-rok/ey9160s [dostęp: 12.07.2018].
  • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2018), Rada Ministrów, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73ebff25-3d17-41e5-9d6f-7b56baf855e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.