PL EN


2011 | 2/2011 (32) | 110-128
Article title

Budowanie wizerunku jako element roli społecznej pracownika IT

Content
Title variants
EN
Image-building as an element of the IT specialist's social role
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza badań terenowych przeprowadzonych wśród informatyków oraz klientów firm IT, dotyczących budowania wizerunku swojej profesji przez informatyków. Zaprezentowane wyniki pokazują, że informatycy jako szczególna grupa profesjonalna pozornie nie przywiązują dużej wagi do swojego wizerunku. Skupiając się na pracy i zadaniach, wysyłają konkretny sygnał do otoczenia, sugerujący, że własna wiedza i codzienne wyzwania w ramach projektów są dla nich najcenniejszym źródłem satysfakcji zawodowej. Szczególny jest stosunek informatyków do klientów, często traktowanych z pobłażaniem. W artykule staramy się pokazać złożoność relacji z klientem jako element roli ogólnospołecznej informatyków, jak również rolę profesjonalną, która pokazuje wartości wyznawane i odzwierciedlane w ramach swojego środowiska zawodowego.
EN
The aim of this paper is to analyse and present conclusions of two field studies regarding the creation of image of the IT specialists' profession. Our research shows that IT professionals seem not to attach much importance to their image. Instead, they prefer to focus on everyday work and tasks, sending a specific signal to the environment, saying that the knowledge and daily challenges are the most valuable source of professional satisfaction for them. The relation between employees of IT companies and their customers is particularly interesting. In this article we try to show the complexity of this relationship as part of the societal role of IT specialist, as well as the professional role, which shows the values shared and reflected as part of their professional environment.
Keywords
Year
Issue
Pages
110-128
Physical description
Dates
published
2011-05-30
Contributors
References
 • Barley, S.R. i G. Kunda 2004. Gurus, hired guns, and warm bodies. Itinerant experts in a knowledge economy, Princeton and Oxford: Princeton University Press.
 • Barthes, R. 1967/2005. System mody, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Czarkowska, L.D. 2010. Nowy profesjonalizm Kultura profesjonalna informatyków – antropologia organizacji, Warszawa: WAiP.
 • Czarniawska-Joerges, B. 1992. Exploring complex organizations: A cultural perspective, Newbury Park: Sage Publications.
 • Drucker, P.F. 1993/1999. Spo􀃯ecze􀃱stwo pokapitalistyczne, Warszawa: PWN.
 • Fontana, A. i J.H. Frey 1994. Interviewing: The art of science, w: N.K. Denzin i Y.S. Lincoln (red.) Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage.
 • Freidson, E. 1994. Professionalism reborn. Theory, prophecy and policy, The University of Chicago Press.
 • Glaser, B.G. i A.L. Strauss 1967/1999. The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research, New York: Aldine de Gruyter.
 • Goffman, E. 1959/2000. Cz􀃯owiek w teatrze 􀄝ycia codziennego, Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Gustavsson, E. i B. Czarniawska 2004. Web woman: The on-line construction of corporate and gender images. Organization, nr 5 (11), s. 651–670.
 • Hammersley, M. i P. Atkinson 1995. Metody bada􀃱 terenowych, Poznań: Zysk i S-ka.
 • Hjorth, D. 2004. Creating space for play/invention – concepts of space and organizational entrepreneurship. Entrepreneurship & Regional Development, nr 16, s. 413–432.
 • Jemielniak, D. 2007. Managers as lazy, stupid careerists? Contestation and stereotypes among software engineers. Journal of Organizational Change Management, nr 4 (20), s. 491–508.
 • Jemielniak, D. i D. Latusek 2007. Trust in software projects: Thrice Told Tale. The International Journal of Technology, Knowledge and Society, nr 10 (3), s. 117–125.
 • Jemielniak, D. 2008. Praca oparta na wiedzy: Praca w przedsi􀃚biorstwach wiedzy na przyk􀃯adzie organizacji high-tech, Warszawa: WAiP.
 • Konecki, K. 2000. Studia z metodologii bada􀃱 jako􀄂ciowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kostera, M. 1996. Postmodernizm w zarz􀃈dzaniu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kostera, M. 2003. Antropologia organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kunda, G. 1992. Engineering Culture. Control and commitment in a High-Tech corporation, Philadelphia: Temple University Press.
 • Latusek, D. 2007. Zaufanie i nieufno􀄂􀃊 w relacji sprzedawca – nabywca w polskim sektorze IT, praca doktorska, Warszawa: WSPiZ.
 • Latusek, D. 2008. Trustworthiness as an impression: A field study of relationships between solution providers and their clients in IT industry in Poland, w: D. Jemielniak,
 • J. Kociatkiewicz, Management Practices in High-Tech Environments, s. 151–164. Hershey: Idea Group.
 • Parsons, T. i E. Schils 1951. Toward a general theory of action, Cambridge: Harvard University Press.
 • Postuła, A. 2010. Informatycy i organizacje, Warszawa: WAiP.
 • Shenhav, Y. 1999. Manufacturing rationality. The engineering foundations of the managerial revolution, Oxford University Press.
 • Strannegård, L. i M. Friberg 2001. Already elsewhere. Play, identity and speed in the business world, Raster Forlag: Sweden.
 • Vollmer, H.M. i D.L. Mills 1966. Professionalization, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 • Whyte, W.F. i K.K. Whyte 1984. Learning from the field: a guide from experience, Beverly Hills: Sage Publications.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73ec4e76-3a33-4d32-97ee-e9293053c481
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.