PL EN


2016 | 3(85) | 31-46
Article title

WPŁYW ORGANIZACJI PRODUKCJI NA STOPIEŃ ZRÓWNOWAŻENIA GOSPODAROWANIA ZASOBAMI ZIEMI W POLSCE

Authors
Title variants
EN
Impact of organization of production on the degree of earth resources sustainability in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In this work the problem of the influence of the organization of production in the various provinces in Poland at the level of sustainability of farming. It was determined based on the balance of soil organic matter using the coefficients degradation and reproduction resulting from crops, manure, and the value resulting from any plowing straw. The basis for the analysis was the GUS data from 2013. The overall balance of soil organic matter on average in Poland was negative and in case of actual use of manure was – 0.27 t/ha, and if he was used a whole bunch of manure produced by the animals would be – 0.15 t/ha. To counterbalance the negative balance was necessary plowing straw in the amount of 1,5 t/ha or 0,8 t/ha, depending on the quantity introduced into the soil manure. In five provinces, ie. malopolskie, swietokrzyskie, mazowieckie, podkarpackie and podlaskie, with actual consumption plowing straw manure produced on farms, less consumption of animal is not able to provide a positive balance of soil organic matter.
Contributors
 • Mgr Michał Figura, KatedraAgronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland.
References
 • 1. Figura M. (2015): Zmiany w powierzchni i strukturze zasiewów roślin uprawnych oraz pogłowiu zwierząt w Polsce w latach 2000-2010. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Nr 2, ss. 56-66.
 • 2. Fotyma M., Mercik S. (1995): Chemia rolna. Wydaw. Nauk. PWN.
 • 3. GUS (2011): Użytkowanie gruntów powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2011 r., Warszawa 2011.
 • 4. GUS (2014a): Ochrona środowiska.
 • 5. GUS (2014b): Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2013 r., Warszawa.
 • 6. GUS (2014c): Zwierzęta gospodarskie w 2013 r.
 • 7. Harasim A. (2006): Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie, IUNG-PIB, Puławy.
 • 8. Kuś J., Kopiński J. (2012): Gospodarowanie glebową materią organiczną we współczesnym rolnictwie. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Nr 2, ss. 5-26.
 • 9. Kuś J., Madej A., Kopiński J. (2006): Bilans słomy w ujęciu regionalnym, [w:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB nr 3, Puławy, ss. 211-226.
 • 10. Rocznik Statystyczny Rolnictwa z 2014 roku.
 • 11. Skorupski J., Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Roggenbuck A. (2012): Wielkotowarowa produkcja zwierzęca w Polsce a ochrona środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego – załącznik nr 5. Szczecin.
 • 12. Suwara I., Gawrońska-Kulesza A. (2011): Wpływ roślin uprawianych w wąskie i szerokie rzędy na strukturę gleby. Fragm. Agron. 28 (2), ss. 98-105.
 • 13. Zegar J. St. (2013): Powszechny Spis Rolny – Zrównoważenie polskiego rolnictwa, ss. 1-219.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73eeb53d-6e10-48b1-adfb-a1f75e0ed3a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.