PL EN


2010 | 86 | 195-206
Article title

Uznanie za zmarłego

Title variants
EN
Declaring a Person Dead
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uznanie za zmarłego wywołuje skutki cywilnoprawne tożsame ze skutkami wywołanymi śmiercią. W artykule, w oparciu o regulację kodeksową, poglądy doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego scharakteryzowano istotę tej instytucji. Dokonano analizy przesłanek oraz skutków prawnych uznania za zmarłego. Omawianą problematykę uzupełniono także o wybrane zagadnienia procesowe dotyczące sądowego postępowania o uznanie za zmarłego.
EN
Declaring a person dead causes civil and legal consequences identical to the effects caused by natural death. The issue of this institution has been described in the article based on code regulations, doctrinal views and the Supreme Court's jurisdiction. The analysis of necessary conditions and legal consequences of declaring the person dead have also been discussed in the article. Some issues connected with judicial proceedings to declare a person dead has been added here, as well.
Contributors
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
 • 1. Dmowski S, Rudnicki S.; Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, 2004.
 • 2. Giesen B., Kutner W.J., Księżak P., Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Majda R., Michniewicz-Broda E., Pajor T., Promińska U., Pyziak- Szafnicka M., Robaczyński W., Serwach M., Świderki Z., Wojewoda M., Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, LEX, 2009.
 • 3. Grzybowisk S. (w:) System prawa cywilnego, t. I, 1985.
 • 4. Kidyba A. (red.), Kopaczyńska-Pieczniak K., Niezbecka E., Gawlik Z., Janiak A., Jedliński A., Sokołowski T., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, LEX, 2009.
 • 5. Pazdan M., Domniemania dotyczące kommorientów w prawie cywilnym (w:) Rozważania o państwie i prawie, Katowice 1993.
 • 6. Piasecki K., Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz, Zakamycze, 2003.
 • 7. Pietrzykowski K., Komentarz, t. I, 1999.
 • 8. Szpunar A., Domniemanie równoczesnej śmierci kilku osób uznanych za zmarłe, w razie wątpliwości, która z nich zmarła wcześniej, glosa do orzeczenia SN z dnia 25 listopada 1949 r., C 1500/49, PiP 1950, z. 4.
 • 9. Biuletyn "Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna" (OSNC).
 • 10. Biuletyn "Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych" (OSNCP).
 • 11. Biuletyn "Monitor Prawniczy".
 • 12. Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego (Biul. SN).
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-73f0c9de-151e-436a-96ae-c9af5e261c0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.